ผลการพิจารณาผ่อนผันให้ส่งออกน้ำตาลทรายโควตา ค.
ขณะที่ยังผลิตน้ำตาลทรายโควตา ก.และ ข.ไม่ครบตามที่ได้รับการจัดสรร
2559/2560
 
 
เอราวัณ เกษตรไทย ครบุรี
อุตสาหกรรมโคราช กุมภวาปี เริ่มอุดม
สหเรือง บุรีรัมย์ ตะวันออก
กำแพงเพชร มิตรผล สระบุรี
ท่ามะกา ประจวบอุตสาหกรรม ไทยกาญจน์
มิตรเกษตร ไทยรุ่งเรือง อุตฯอีสาน
สุพรรณบุรี นครเพชร วังขนาย
ปราณบุรี บ้านโป่ง ราชบุรี
ระยอง