http://www.sugarzone.in.th


ข่าวเศรษฐกิจเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาล(เดือนกรกฎาคม 2561)

“กฤษฎา” พักหนี้เกษตรกร

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 ก.ค.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอโครงการพักหนี้เกษตรกรลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระยะเวลา 3 ปี โดยพักทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งระหว่างการพักชำระหนี้จะมีแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับการพักชำระหนี้ ที่กระทรวงเกษตรฯ จะเป็นเจ้าภาพดำเนินการ ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ เตรียมงบประมาณไว้ 5,000 ล้านบาท คาดว่าเพียงพอสำหรับการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปัจจุบัน ธ.ก.ส.มีลูกค้าเกษตรกร 3.5 ล้านครัวเรือน โดยธนาคารจะเปิดกว้างให้ลูกค้าทุกรายสามารถเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ได้ โดยจะแบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.เกษตรกรกลุ่มที่มีภาระหนี้น้อย คิดเป็นสัดส่วน 70% หรือ 2.45 ล้านครัวเรือนจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนการเรียนรู้อาชีพ และ 2.กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้มาก มีสัดส่วน 30% หรือ 1.05 ล้านครัวเรือน จะเน้นสร้างอาชีพเสริม เพิ่มความหลากหลายในการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกษตร โดย ธ.ก.ส.จะสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพตามแผนของของกระทรวงเกษตรฯ รายละ 30,000 บาท.

จาก https://www.thairath.co.th   วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

พรุ่งนี้ จับตาเคาะหลักเกณฑ์จำกัดการใช้ 3 สารเคมี ชงบอร์ดวัตถุอันตรายใน 60 วัน

แหล่งข่าวกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 19 ก.ค.61) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณามาตรการจำกัดการใช้ 3 วัตถุอันตราย ได้แก่ พาราควอต คอลร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต เพื่อเสนอคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจาณาภายใน 60 วัน ที่ผ่านมาทางกรมได้จัดให้มีการประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และพิจารณาร่างมาตรการจำกัดการใช้สารดังกล่าวไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2561 และครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ ณ กรมชลประทานสามเสน

ต่อกรณีดังกล่าวนี้ น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน  กล่าวว่า จะไปยื่นหนังสือเพื่อเจตนารมณ์ก็คือ ต้องแบนไม่ให้สารอันตรายเข้าประเทศไทย เนื่องจากมองสารดังกล่าวเป็นอันตราย ต่อให้ไปจำกัดก็ยังอันตรายอยู่ ดังนั้นยืนยันสนับสนุนมติของกระทรวงสาธารณสุข คือ ให้มีการยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต โดยยุติการขึ้นทะเบียนในปี 2561 และยุติการใช้ภายในปี 2562

จาก www.thansettakij.com วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ก.พลังงานจับมือIEAหนุนพลังงานทดแทนดันโซลาร์ภาคประชาชน

กระทรวงพลังงานร่วมมือทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ(IEA) วางแผนพัฒนาพลังงานระยะยาว ชูพลังงานทดแทนเร่งวางกรอบพัฒนาโซลาร์ภาคประชาชน "ศิริ"ลั่นสิ้นปีสรุปยืนยันไม่เก็บค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น ด้าน IEA ชี้เทรนด์โซลาร์ฯต้นทุนอีก 3 ปีข้างหน้าจะต่ำลงได้อีก

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการหารือกับนายฟาร์ตี้ ไบโรล์ ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ(IEA) ว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนจาก 14.5% เป็น 30% ให้ได้ภายในปี 2573 โดยอยู่ระหว่างการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก(AEDP) ใหม่ที่อยู่ระหว่างการจัดทำและจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนากำลังการผลิตของประเทศ(พีดีพี)ฉบับใหม่เช่นกัน โดยเฉพาะจะเน้นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัย(โซลาร์รูฟท็อป)ภาคประชาชน

" ยืนยันว่ารัฐจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมโซลาร์ภาคประชาชนใดๆ ตรงกันข้ามเราจะวางระบบบริหารจัดการที่จะรองรับมากขึ้นที่จะผลิตเองใช้เองและที่เหลือสามารถขายเข้าระบบที่เชื่อมโยงกันได้ซึ่งแนวทางนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ดังนั้นจึงต้องรอสรุปสิ้นปีอีกครั้ง"นายศิริกล่าว

สำหรับบทบาท IEA ได้มีส่วนสำคัญในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในสาขาต่างๆ เข้ามาให้คำปรึกษากับไทย โดยเฉพาะในด้านการวางแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานระยะยาวของไทย 3 ด้านหลัก คือ 1.การบริหารจัดการกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มากขึ้น 2. การจัดทำศูนย์ข้อมูลพลังงานที่จะขยายผลไปสู่ระบบBig data 3.ศึกษากรอบ โครงการโซลาร์ภาคประชาชน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา IEA ได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) เกี่ยวกับประมาณการไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่จะเข้าระบบในอนาคต ซึ่งใช้ระยะเวลา 1 ปีที่ล่าสุดได้จัดทำแล้วเสร็จและจะเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป แต่หลังจากนี้ IEA จะร่วมกับ กฟผ.ศึกษาระยะที่ 2 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการรับซื้อพลังงานทดแทนว่าจะรับซื้อมากน้อยแค่ไหน เป็นประเภทใดบ้าง โดยให้เสร็จภายใน 1 ปี

นายฟาร์ตี้ ไบโรล์ ผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ(IEA) กล่าวว่า ขณะนี้ความต้องการพลังงานในไทยมีการเติบโตตามทิศทางเศรษฐกิจและบทบาทของก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG) จะมีมากขึ้นและเป็นความท้าทายของไทยในการนำเข้ามาเพราะแหล่งผลิตก๊าซฯในประเทศเริ่มลดลง อย่างไรก็ตามพลังงานทดแทนมีบทบาทสำคัญที่จะเข้ามาเสริมความมั่นคงที่ไทยมีแนวโน้มจะจัดหาส่วนนี้มากขึ้น

"ขณะนี้ต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ปีที่ผ่านมาลงถึง 30% แนวโน้มในอีก 3 ปีข้างหน้าน่าจะลดลงได้อีกซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาได้มากขึ้นซึ่งอดีตนั้นหากพูดเรื่องนี้จะมองว่าเป็นเรื่องของความฝันหรือโรแมนติก แต่วันนี้คือ Real Business " นายฟาร์ตี้กล่าว

จาก https://mgronline.com  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ครม.เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ รองรับ Bio Hub of ASEAN ปี 2570

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-CURVE) โดยเริ่มมกราคม 2560 และขยายผลในพื้นที่ EEC ภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสานตอนกลาง หวังเชื่อมภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570 โดยมีเป้าประสงค์ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2570 ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะเน้นภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน

ขณะนี้ได้เกิดโครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ หรือเศรษฐกิจชีวภาพแล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งมีการลงทุนไปแล้วคิดเป็นมูลค่า 12,360 ล้านบาท แบ่งเป็น Biochemicals 5,000 ล้านบาท Food ingredient 120 ล้านบาท Feed ingredient 300 ล้านบาท และ Biopharma 6,940 ล้านบาท และจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 187,205 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และเกิดผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่หลากหลายในกลุ่ม Bioplastics Biochemicals และ Biopharmaceutical

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบจะได้เร่งให้เกิดการดำเนินงานภายในปี พ.ศ. 2561-2570 ซึ่งเป็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ในการกำกับและติดตาม และในส่วนมาตรการเร่งด่วน จะดำเนินการขจัดอุปสรรคการลงทุน และสร้างปัจจัยสนับสนุน รวมถึงปัจจัยพื้นฐานสำคัญให้อุตสาหกรรมชีวภาพเกิดขึ้นได้ ดังนี้

1) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้สามารถนำน้ำอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายได้ และจัดสรรวัตถุดิบ (น้ำอ้อย) ที่เพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งสามารถตั้งโรงงานชีวภาพได้ในพื้นที่ 50 กม. หากโรงงานเดิมให้ความยินยอม

2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (S-Curve) ในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแยกอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

3) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผังเมือง โดยในหลักการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ ควรอยู่ใกล้กับโรงงานแปรรูป หากแยกกันอยู่จะส่งผลกระทบด้าน Logistic ถนนชำรุด สูญเสียพลังงาน และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ เป็นต้น

สำหรับการผลักดันมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ กลุ่ม New S-Curve และเป็นการดำเนินการให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของคณะทำงานด้านการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (D5) เพื่อผลักดันภาคเอกชนให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ

ในพื้นที่นำร่อง 3 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีมูลค่าการลงทุน 9,740 ล้านบาท เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์และกำแพงเพชร) มีมูลค่าการลงทุน 51,000 ล้านบาท และเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น) มีมูลค่าการลงทุน 35,030 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเกษตรไทยเกิดการปรับตัวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Smart Farming หรือฟาร์มอัจฉริยะ

คาดว่าการดำเนินการภายใต้มาตรการดังกล่าวจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 48,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นระหว่าง 65,000 ถึง 85,000 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2570 สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรมากกว่า 80,000 ครัวเรือน เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ 200,000 ล้านบาท และเกิด High-tech labor / knowledge workers เพิ่มขึ้นมากกว่า 20,000 คน

“ดังนั้น การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพเป้าหมายใหม่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในอาเซียน” ดร.ณัฐพลกล่าวสรุป

จาก https://mgronline.com  วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ลุยสร้างแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 9 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำได้ 379 ล้าน ลบ.ม.

 “บิ๊กฉัตร" ใส่เกียร์เดินหน้าก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ 9 โครงการใน ปี 62 ยึดตามพื้นที่การแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ (Area Based) ประเดิมลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองระบายน้ำบางบาล-บางไทร 25 ก.ค.นี้ พร้อมสั่งทุกหน่วยเฝ้าระวังพายุ “เซินติญ”ใกล้ชิด

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1ชั้น 3 ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญให้เป็นไปตามมติ กนช. ที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการสำคัญให้ได้จนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดพื้นที่การแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ (Area Based) 66 พื้นที่ รวม 29.70 ล้านไร่ พบว่า มีโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปี 2561-2580) รวมทั้งสิ้นกว่า 300 โครงการ โดยในช่วงปี 2562-2565 มีโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญจำนวน 31 โครงการ แบ่งเป็นภาคเหนือ 4 โครงการ ภาคกลาง 13 โครงการ ภาคอีสาน 10 โครงการ ภาคตะวันออก 2 โครงการ และภาคใต้ จำนวน 2 โครงการ

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทั้งนี้ โครงการที่รัฐบาลจะเริ่มขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ในปี’62 มีจำนวน 9 โครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จสามารถเพิ่มปริมาณน้ำได้ 379 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 840,201 ไร่ ได้แก่ 1.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช 2.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จ.หนองคาย 3.โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรัก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เลย 4.โครงการประตูระบายน้ำน้ำพุง-น้ำก่ำ จ.สกลนคร 5.โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ จ.สกลนคร 6.โครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ 7.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ (ระยะที่ 1) จ.ชัยภูมิ 8.โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงตอนล่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ และ 9.โครงการคลองระบายน้ำ บางบาล-บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

“การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์น้ำที่ได้กำหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ปี 58-59 โดยพัฒนาโครงการขนาดเล็กที่ทำได้ทันที เช่น แก้มลิง สระน้ำในไร่นา การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำเดิม พร้อมศึกษาเตรียมความพร้อมโครงการขนาดใหญ่ โครงการสำคัญที่มีผลกระทบ ระยะสั้น ปี 60-61 เริ่มพัฒนาโครงการขนาดกลาง และทำแผนแม่บทพัฒนาลุ่มน้ำทั้งระบบ เช่น แผนบรรเทาอุทกภัยเจ้าพระยา การศึกษาพื้นที่ Area Based การก่อสร้างอ่างฯ 4 แห่ง ใน จ.จันทบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของภาคตะวันออก อ่างเก็บน้ำป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.พะเยา และระยะกลาง ปี 62-65 เพื่อพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โครงการสำคัญ โดยเร่งทำความเข้าใจกับชุมชน ควบคู่กับการสำรวจออกแบบโครงการอย่างรอบคอบ เช่น คลองระบายน้ำหลากบางไทร-บางบาล ดังนั้น เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ผมจะลงพื้นที่ติดตามโครงการที่เริ่มก่อสร้างไปแล้วบางส่วน โดยจะเริ่มติดตามโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทรเป็นแห่งแรกในวันที่ 25 ก.ค.นี้ และจะลงติดตามทุกเดือนตามความเหมาะสมต่อไป”พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

ด้าน นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์พายุ “เซินติญ”ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 18-21 ก.ค.61 จะส่งผลกระทบกับประเทศไทยบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ รองนายกฯ ได้กำชับทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์และแนวโน้มอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินแผนการป้องกันเหตุ การให้ความช่วยเหลือและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้ทันต่อสถานการณ์ตามแผนรับมือน้ำหลาก ปี 61 ที่ได้บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ จากการรายงานของศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พบว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง มีปริมาณรวมกันทั้งสิ้น 43,831 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 ของปริมาณความจุ โดยพบว่าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าความจุอ่างฯ 30% มีจำนวน 57 อ่างฯ

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น สทนช. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด โดยกรมชลประทานได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่จะได้รับผลกระทบแล้วกว่า 1,800 เครื่อง ล่าสุดยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมใน 3 จังหวัด คือ จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร และนครพนม โดย จ.ร้อยเอ็ด มีแนวโน้มที่จะลดลง หากไม่มีฝนตกจะเข้าสู่ภาวะปกติในอีก 1-2 วัน ส่วน จ.ยโสธร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และ จ.นครพนม ขณะนี้ระดับน้ำลดลงในบางพื้นที่แล้ว หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน

จาก https://siamrath.co.th   วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

โพนพิสัยค้านตั้งรง.น้ำตาล-ไฟฟ้าหวั่น”วิรรธน์การเกษตร”ก่อมลพิษน้ำ-อากาศ

ชาวโพนพิสัย จ.หนองคาย ออกโรงค้านตั้งโรงงานน้ำตาล-โรงไฟฟ้าชีวมวล “วิรรธน์การเกษตร” หลังเปิดประชาพิจารณ์ EIA 2 ครั้งไม่ฉลุยประชาชนในพื้นที่หวั่นปัญหามลพิษส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน ทั้ง “น้ำ-อากาศ-เสียง-จราจร-อุบัติเหตุ” โดยเฉพาะ “น้ำดิบ” ที่จะนำมาใช้ในโรงงานอาจกระทบแย่งแหล่งน้ำใช้ของชุมชน ด้านตัวแทนโรงงานแจงทำทุกอย่างอยู่ในมาตรฐานสิ่งแวดล้อมน้ำดิบจะขุดบ่อใหญ่ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านลบ.ม.กักเก็บน้ำในฤดูฝนไว้ใช้ พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการภาคีร่วมทุกฝ่ายเข้าตรวจสอบ

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดให้ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอตั้งโรงงานหรือย้ายโรงงานน้ำตาลรวมไปถึงการขอขยายกำลังการผลิต ยื่นขอเข้ามาได้ตั้งแต่ปลายปี 2558 ประกฏว่ากลุ่มตระกุลไกรพิสิทธิ์กุล ได้ยื่นขอใบอนุญาตตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัทวิวรรธน์การเกษตร อ.โพนพิสัย  จ.หนองคาย 2. บริษัทแอ๊บโซลูท ปาล์ม จังหวัดบึงกาฬ 3. บริษัทที.เค.เอช.ฟู้ดส์  โปรดักส์ อ.บ้านแพง จ. นครพนม

ผู้สื่อข่าว ”ประชาชาติธุรกิจ”รายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้บริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด ซึ่งมีแผนจะจัดตั้งโรงงานน้ำตาล ขนาดกำลังการหีบอ้อย 20,000 ตันอ้อย/วัน และโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 30 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือต.จุมพลและ ต.กุตบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ซึ่งตามขั้นตอนต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ผ่านมาบริษัท วิวรรธน์การเกษตรได้มอบให้ บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฎว่าในการทำประชาพิจารณ์ 2 ครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมาบางส่วนได้คัดค้านการสร้างโรงงาน โดยให้เหตุผลว่ามลพิษต้องตามมาเหมือนในหลายพื้นที่ที่มีการสร้างโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชน ปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุจากคาดการณ์ที่ว่าจะมีรถบรรทุกอ้อยถึง 1,000 คัน อีกทั้งคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา โรงงานที่มาตั้งควรเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับยางพารากว่า

โดยในส่วนโรงงานผลิตน้ำตาล ขนาดกำลังการหีบ 20,000 ตันอ้อย/วัน จะตั้งอยู่ในที่บ้านนาอ่าง ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย อยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลมีพื้นที่รวม 902.91 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ตั้งโรงงานประมาณ 597.16 ไร่ พื้นที่บ่อผันน้ำประมาณ 5.75 ไร่ และพื้นที่แปลงทดลองปลูกอ้อยและบ่อพักน้ำที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 300 ไร่จึงมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันและทำให้สะดวกในการบริหารจัดการในภาพรวม ทั้งในส่วนของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ที่ผ่านมาได้เปิดรับฟังความคิดเห็น 2 ครั้ง ปรากฏว่าประชาชนแสดงวิตกกังวลด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ที่มีผู้เข้าร่วมกว่า 700 คน โดยเฉพาะน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ เสียงและปัญหาการจราจร รวมถึงเป็นห่วงในเรื่องน้ำดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน อาจกระทบกับแหล่งน้ำของชุมชน

ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดพื้นที่ 165.036 ตารางเมตร หรือประมาณ 103.59 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ต่อเนื่องกับโรงงานผลิตน้ำตาล มีการนำชานอ้อยที่เหลือจากกระบวนการหีบอ้อยมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งชานอ้อยสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของเตาหม้อน้ำ ใช้ผลิตไอน้ำสำหรับเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตน้ำตาล โดยผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และสามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการนำไปขับกังหันไอน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้น

ปรากฏว่าในการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อวิตกกังวลไม่ต่างจากครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คือวิตกกังวลในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาไหม้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน ขณะที่บางคนมีความวิตกกังวลในเรื่องน้ำเสียของโรงงานที่อาจจะรั่วซึมเข้าสู่ระบบน้ำใต้ดินในชุมชนนอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าประชุมบางส่วนได้คัดค้านการสร้างโรงงานโดยให้เหตุผลว่ามลพิษต้องตามมาเหมือนในหลายพื้นที่ที่มีการสร้างโรงงานไฟฟ้าชีวมวลแล้วก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ จนส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อยู่ในชุมชน

ISET แจง รง.ตั้งยึดกฎสิ่งแวดล้อม

ด้านนายกิตติวัฒน์  ธนพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชี้แจงให้ผู้ที่เข้าประชุมทราบเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ที่จะทำให้ทุกอย่างอยู่ในมาตรฐาน ยกตัวอย่างการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลจะมีการแผ่นพลาสติกปูพื้นบ่อบำบัดน้ำเสีย การก่อสร้างโรงงานที่มิดชิด ของเสียมีอาคารจัดเก็บแบบปิดเพื่อรอบริษัทที่รับกำจัดของเสียจากภาคอุตสาหกรรม การปลูกต้นไม้ เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามลพิษ ส่วนเรื่องจราจรจะมีลานจอดไม่ให้รถบรรทุกอ้อยเข้าในพื้นที่ชุมชนในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็นต้น ส่วนเรื่องน้ำดิบที่จะใช้ในโรงงานจะมีการขุดบ่อน้ำดิบขนาดใหญ่ความจุไม่ต่ำกว่า 1 ล้าน ลบ.ม. จะมีการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้โดยจะไม่มีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมการโดยมีประชาชนและผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบตั้งแต่เริ่มต้นก่อสร้างโรงงานจนแล้วเสร็จได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ จากรายงานผลการสำรวจพื้นที่ปลูกอ้อยที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประจำปี 2559/2560 พบว่า จ.หนองคายมีพื้นที่ปลูกอ้อยรวม 64.352 ไร่ ซึ่ง อ.โพนพิสัย ที่ตั้งโรงงานมีพื้นที่ปลูกอ้อย 3,666 ไร่และเมื่อพิจารณาความเหมาะสมของดินพบว่าพื้นที่ จ.หนองคายมีความเหมาะสมและมีศักยภาพในการปลูกอ้อย และปัจจุบันอยู่ระหว่างให้ความรู้กับผู้สนใจในการปลูกอ้อย

อนึ่ง กลุ่มตระกูลไกรพิสิทธิ์กุล อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอาหารมานาน และได้ขยายมาทำธุรกิจพลังงานทดแทนมาหลายปี โดยมีธุรกิจในเครือ เช่น บริษัทวิวรรธน์การเกษตร จำกัด ประกอบกิจการทำสวนปาล์ม, บริษัท แอ๊บโซลูท ปาล์ม จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เชื้อเพลิงชีวภาพ และ บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP ทำโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกขนาด 40 เมกะวัตต์ อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

จาก https://www.prachachat.net วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ก.อุตสาหกรรม เร่งแก้กฎหมายรับอุตสาหกรรมชีวภาพ

ก.อุตสาหกรรม เร่งแก้กฎหมายรับอุตสาหกรรมชีวภาพ หลังผ่าน ครม. ตั้งโรงงานได้ในพื้นที่ 50 กม. หากโรงงานเดิมยินยอม

ผ่าน ครม. เรียบร้อยสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ดันไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570 กระทรวงอุตสาหกรรม มั่นใจเกิดการลงทุน สร้างมูลค่าพืชเศรษฐกิจอ้อย มัน ปาล์ม นำร่อง 3 พื้นที่ ทั้ง EEC ขอนแก่น นครสวรรค์/กำแพงเพชร

ดร.ณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า หลังจาก ครม. ได้มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ‪2561-2570 โดยมีเป้าประสงค์ที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี พ.ศ. 2570 ไปแล้ววันนี้ (17 ก.ค. 2561) ภายใต้มาตรการดังกล่าวจะเน้น

ภาคเอกชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุน และขณะนี้ได้เกิดโครงการลงทุนในผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) ตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจกระแสใหม่ หรือเศรษฐกิจชีวภาพแล้วในหลายพื้นที่

ซึ่งมีการลงทุนไปแล้วคิดเป็นมูลค่า 12,360 ล้านบาท แบ่งเป็น Biochemicals 5,000 ล้านบาท Food ingredient 120 ล้านบาท Feed ingredient 300 ล้านบาท และ Biopharma 6,940 ล้านบาท และจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในอนาคตอีก 187,205 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชเศรษฐกิจของไทย ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน และเกิดผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพที่หลากหลายในกลุ่ม Bioplastics Biochemicals และ Biopharmaceutical

จากนี้ได้เร่งให้เกิดการดำเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. ‪2561-2570 เพื่อให้เกิดการทำงานเชิงบูรณาการจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่าน คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ในการกำกับการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะเร่งดำเนินการในส่วนมาตรการเร่งด่วน เพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุน และสร้างปัจจัยสนับสนุน

1. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการปรับปรุง พ.ร.บ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ให้สามารถนำน้ำอ้อยไปผลิตสินค้าชนิดอื่นที่ไม่ใช่น้ำตาลทรายได้ และจัดสรรวัตถุดิบ (น้ำอ้อย) ที่เพียงพอและเหมาะสมกับอุตสาหกรรมชีวภาพ รวมทั้งสามารถตั้งโรงงานชีวภาพได้ในพื้นที่ 50 กม. หากโรงงานเดิมให้ความยินยอม

2.กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (S-Curve) ในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแยกอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

3.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการผังเมือง โดยในหลักการพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบ ควรอยู่ใกล้กับโรงงานแปรรูป หากแยกกันอยู่จะส่งผลกระทบด้าน Logistic ถนนชำรุด สูญเสียพลังงาน และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่ เป็นต้น

อุตสาหกรรมชีวภาพ ได้ถูกเริ่มในพื้นที่นำร่อง 3 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีมูลค่าการลงทุน 9,740 ล้านบาท เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์และกำแพงเพชร) มีมูลค่าการลงทุน 51,000 ล้านบาท และเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง (ขอนแก่น)มีมูลค่าการลงทุน 35,030 ล้านบาท

ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเกษตรไทยเกิดการปรับตัวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น Smart Farming เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ให้กับพืชเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนให้สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพที่หลากหลาย

จะส่งผลให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 48,000 บาทต่อคนต่อปี เป็นระหว่าง 65,000 ถึง 85,000 บาทต่อคนต่อปี ในปี 2570 สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรมากกว่า 80,000 ครัวเรือน เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพภายในประเทศ 200,000 ล้านบาท และเกิด High-tech labor / knowledge workers เพิ่มขึ้นมากกว่า 20,000 คนจาก

จาก https://www.prachachat.net  วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ครม.ไฟเขียวแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไบโอ ระยะ 10 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (17 ก.ค.51) มีมติรับทราบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรการฯ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม โดยเร็วต่อไป

สาระสำคัญของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 มีเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ภายในปี 2570 โดยผลิตภัณฑ์เป้าหมาย คือพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) เคมีชีวภาพ (Biochemicals) และชีวเภสัชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เช่น วัคซีน ยาชีววัตถุ

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1. เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศอย่างน้อย 190,000 ล้านบาท

2.เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 85,000 บาทต่อคนต่อปี

3.ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร อย่างน้อย 800,000 ครัวเรือน

4.มีการผลิตและจ้างแรงงานที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญสูง (Knowledge workers/High-tech labor) อย่างน้อย 20,000 ตำแหน่ง

จาก https://www.prachachat.net  วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรุงไทย' ชี้! IMF จ่อปรับลดจีดีพีโลก เหตุ 'สงครามการค้า' กระทบภาคการผลิต

กรุงไทยประเมิน IMF มีโอกาสปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในเดือน ต.ค. นี้ เหตุสงครามการค้าส่งสัญญาณฉุดภาคผลิตอุตสาหกรรมชะลอ หลัง IMF ยังคงประมาณการเศรษฐกิจโลกปีนี้-ปีหน้าโต 3.9%

ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้มุมมองเศรษฐกิจโลกในรายงาน World Economic Outlook (WEO) update เดือน ก.ค. โดยคงประมาณการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2561 และ 2562 ไว้ที่ 3.9% นั้น ธนาคารกรุงไทยมองว่า มีโอกาสสูงที่ IMF จะปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกในการประเมินครั้งถัดไปในเดือน ต.ค. นี้ เนื่องจากยังไม่ได้นำปัจจัยเรื่องสงครามทางการค้าเข้ามาประเมินอย่างเต็มที่ เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้ว

สำหรับภาวะตลาดเงินและตลาดทุนในช่วงครึ่งปีหลัง มีโอกาสผิดหวังจากการปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ และกำไรของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้ตลาดมีความผันผวนสูง และคาดว่าตลาดยังมีการปิดรับความเสี่ยง (Risk Off) ยังเกิดขึ้นต่อ

ดร.พชรพจน์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการและนักลงทุนควรระมัดระวังความเสี่ยงจากการอ่อนตัวของค่าเงินบาท ที่เกิดขึ้นจากภาวะตลาดที่ Risk Off และปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะเอื้อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด

อย่างไรก็ตาม ธนาคารประเมินว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.5% ไปก่อนในปีนี้ เนื่องจากกว่าจะเห็นตัวเลขการส่งออกเดือน ก.ค. ที่จะประกาศในเดือน ส.ค. และจะเริ่มเห็นผลกระทบตัวเลข GDP อาจจะเป็นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 3 ในเดือน พ.ย.

จาก www.thansettakij.com  วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

บูรณาการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ สทนช.ระดมสมองทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี 2561 โดยจัดการเสวนาเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งในระดับส่วนกลางและภูมิภาค 5 ครั้ง โดยที่ผ่านมาได้จัดไปแล้ว 3 ครั้ง ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล, พื้นที่ภาคเหนือ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ และล่าสุดที่โรงแรมวิวิช จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสวนาจากคณะกรรมการลุ่มน้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนอย่างคับคั่ง

โดยที่เหลืออีก 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 3 จะจัดในพื้นที่ภาคกลาง ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 4 จัดในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงต้นเดือนสิงหาคม ณ จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด โดยภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมจัดการน้ำหลากปี 2561 ในระดับพื้นที่(จังหวัด) พร้อมทั้งได้มีการจัดนิทรรศการในเรื่องต่างๆ เช่น แผนแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ของ สทนช. การบริหารจัดการและแจ้งเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา การบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2561 ของกรมชลประทาน และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการจัดการน้ำหลากปี 2561 ในระดับพื้นที่ของทุกจังหวัดในแต่ละพื้นที่ด้วย

“การจัดเสวนาดังกล่าว จะทำให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ ได้รับรู้แผนงานและผลงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศของรัฐบาล รวมทั้งมีความเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์น้ำ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลาก ช่วงฤดูฝน ปี 2561 และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม การบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อม ด้านแผนงาน ด้านการบริหารจัดการ การให้ความช่วยเหลือ ด้านเครื่องจักรเครื่องมือในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เป็นต้น ทั้งนี้ การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทำได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา โดยเฉพาะในประเด็นความพร้อมของแผนงาน การบริหารจัดการ ตลอดจนการรับมือกับวิกฤติภัยน้ำ” เลขาธิการ สทนช. กล่าวในตอนท้าย

จาก www.naewna.com วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

5 เดือนใช้ FTA และ GSP กว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พาณิชย์เผยเอกชนใช้สิทธิ  FTA และ GSP ช่วง 5 เดือนสูงถึง 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯมั่นใจปี 61 ทะลุเป้าขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 9

นางมนัสนิตย์ จิรวัฒน์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ในช่วง 5 เดือนแรกของปี (มกราคม-พฤษภาคม 2561) มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) อยู่ที่ 28,030.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 76.22 ของมูลค่าการส่งออกภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไปยังประเทศคู่ภาคีความตกลง และเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 20.48

ตลาดส่งออกที่ไทยมีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อาเซียน (มูลค่า 10,524.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จีน มูลค่า 7,050.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯออสเตรเลีย มูลค่า 3,924.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ญี่ปุ่น มูลค่า 3,029.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯและอินเดีย มูลค่า 1,816.82 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ แยกตามรายประเทศพบว่าอยู่ที่ระดับ 2 หลัก ในทุกตลาดยกเว้นนิวซีแลนด์ที่อัตราการขยายตัวเป็นลบ โดยตลาดที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ อินเดีย ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 28.48 รองลงมาคือ เกาหลีและจีน ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 27.84 และ 27.43 ตามลำดับ

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการลงทุนของภาคเอกชนจีนอยู่ในภาวะชะลอตัว หากแต่การขยายการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นมีพลังขับเคลื่อนมากพอที่จะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของจีนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับออสเตรเลียซึ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประมาณการอัตราการขยายตัวของการนำเข้าสินค้าและบริการของจีนและออสเตรเลียปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 5.5 และ 4.2 ตามลำดับสะท้อนความต้องการบริโภคสินค้าและบริการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ดังนั้น จีนและออสเตรเลียจึงยังคงเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญนอกเหนือจากอาเซียน และญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้าดั้งเดิมของไทย รายการสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่รถยนต์บรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ น้ำตาลจากอ้อย และเครื่องปรับอากาศ

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศมั่นใจว่ามูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ในปี 2561 จะมีอัตราการขยายตัวไม่น้อยกว่าอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกรวม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการประเมินไว้ที่ร้อยละ 9 ทั้งนี้ มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 43 ของเป้าหมายมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ที่กรมการค้าต่างประเทศวางไว้ที่ไม่น้อยกว่า 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ซึ่งการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP ปัจจุบันไทยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP 5 ระบบ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซียและเครือรัฐเอกราช โดยตลาดส่งออกสำคัญของไทยทั้งในเชิงมูลค่าและอัตราการใช้สิทธิประโยชน์ คือ สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2561 (มกราคม-พฤษภาคม) มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP อยู่ที่ 1,878.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 60.98 ของมูลค่าการส่งออกภายใต้สิทธิ GSP รวม ซึ่งมีมูลค่า 3,079.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP ทั้งหมด พบว่ากว่าร้อยละ 90 เป็นการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP สหรัฐอเมริกา โดยในช่วง 5 เดือนแรกของปี มูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ GSP สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 1,753.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 67.43 ของมูลค่าการส่งออกในรายการสินค้าได้สิทธิ GSP ซึ่งมีมูลค่า 2,600.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.28 สินค้าที่มีมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ฯ ภายใต้ระบบ GSP สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องดื่มอื่นๆ ถุงมือยาง อาหารปรุงแต่ง และรถจักรยานยนต์.-

จาก www.tnamcot.com  วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ลุยปฏิรูปเกษตรกรรม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานความคืบหน้าของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า รัฐบาลได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อผลักดันให้ราคาข้าวสูงขึ้น อาทิ โครงการรับจำนำยุ้งฉาง จึงขอให้กระทรวงเกษตรฯ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เร่งการลงทะเบียนเกษตรกร เพื่อที่ชาวนาได้รับเงินอุดหนุนให้เร็วที่สุด ส่วนชาวนาที่ไม่มียุ้งฉาง ต้องเร่งให้มาลงทะเบียนให้เร็วที่สุดเพื่อที่ข้าวจะได้ไม่เสียหาย

“โครงการปฏิรูปภาคการเกษตรฯ โดยใช้หลักตลาดนำการผลิต จะเริ่มโครงการระยะที่ 1 เดือน ส.ค.นี้ โดยกระทรวงเกษตรฯได้เสนอแผนงานแล้ว อาทิ ลดการปลูกข้าวนาปรัง เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำน้อยแทน ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง เป็นต้น ซึ่งภาคเอกชนได้มาประสานงานว่าจะให้ความร่วมมือเต็มที่ รวมทั้งล้ง หรือโรงคัดบรรจุผลไม้ต่างๆ ก็จะมาหารือสถานการณ์ตลาดร่วมกับรัฐบาล เพื่อวางแผนร่วมกัน ขณะที่เรื่องของระบบสหกรณ์ ปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตร 800 แห่ง ที่เข้มแข็งเป็นที่พึ่งของเกษตรกรได้ จึงสั่งให้กระทรวงเกษตรฯ ทำแผนพัฒนาสหกรณ์กลุ่มนี้ให้แข็งแรงมากขึ้น”

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า มาตรการที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เสนอขอเพิ่มพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยาง ไปปลูกพืชอื่นจากปีละ 400, 000 ไร่ เป็น 600,000 ไร่ นายสมคิดเห็นด้วยกับแนวทางนี้ และต้องเป็นยางใหม่ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ซึ่งจะทำให้ราคายางไม่ต่ำกว่ากิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า ยางที่จะโค่นได้ เป็นต้นเก่าที่กรีดยางแล้วเกินกว่า 25 ปี และยางใหม่ที่เพิ่งปลูกได้ 7 ปี ที่มีอยู่ 3-4 ล้านไร่ ตามแผนการนี้จะโค่นทิ้งให้หมดภายใน 5 ปี.

จาก https://www.thairath.co.th   วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ชาวไร่อ้อยเล็งเสนอ ปตท.ตั้งโรงงานเอทานอล-รับซื้ออ้อยไปเป็นวัตถุดิบ

นายธีระชัย แสนแก้ว ที่ปรึกษาชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวไร่อ้อยมีความเป็นห่วงสถานการณ์ราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำ ล่าสุดราคาอยู่ในระดับประมาณ 11-12 เซนต์ต่อปอนด์ การส่งออกน้ำตาลของประเทศไทยทำได้ช้าและส่งออกได้ปริมาณที่น้อย ขณะที่ราคาตลาดโลกลดลงต่อเนื่อง และผลจากการลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในอาชีพของชาวไร่อ้อย เนื่องจากขณะนี้ใกล้ที่โรงงานน้ำตาลจะเริ่มเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี 2561/2562 ซึ่งชาวไร่อ้อยมีความกังวลและไม่แน่ใจว่าปริมาณอ้อยปีนี้ที่จะออกมามีมากถึง 131 ล้านตัน ชาวไร่อ้อยจะได้รับราคาอ้อยขั้นต้นตันละกี่บาท จะถึงตันละ 700 บาทหรือไม่ แต่เชื่อว่าน่าจะต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งสถานการณ์ราคาอ้อยตกต่ำจะส่งผลให้ปี 2562-2563 ผลผลิตลดลง เพราะเดือนตุลาคมปีนี้เกษตรกรบางส่วนเลือกที่จะไม่ปลูกอ้อย ทำให้อีก 1-2 ปี ปริมาณผลผลิตอ้อยลดลงในที่สุด ขณะที่ชาวไร่อ้อยบางส่วนจะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ราคาดีกว่าแทน เช่น มันสำปะหลัง และในที่สุดมันสําปะหลังจะมีผลผลิตมากขึ้นจนทำให้ราคาตกต่ำลง ภาวะราคาตกต่ำหนุนเวียนเป็นวัฏจักรที่แก้ไขยาก

ดังนั้น ในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคมนี้ 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ประกอบด้วย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมครั้งสำคัญที่พัทยา เพื่อหารือถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ เมื่อได้ข้อสรุปจะนำเสนอผลการประชุมต่อภาครัฐต่อไป

นายธีรชัย กล่าวว่า ในการประชุม 4 องค์กรชาวไร่อ้อย จะเสนอแนวคิดลดการพึ่งพิงส่งออกน้ำตาล โดยขอให้ภาครัฐกำหนดให้อ้อยเป็นพืชพลังงาน และขอให้ภาครัฐมีนโยบายให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานของประเทศ ปัจจุบันนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศปีละประมาณ 600,000 ล้านบาท แบ่งเงินจำนวนหนึ่งอาจ 200,000 ล้านบาท มาตั้งโรงงานผลิตเอทานอลและรับซื้อผลผลิตอ้อยจากเกษตรกรมาผลิตเอทานอล แนวทางนี้จะช่วยเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้ได้รับราคาขายอ้อยที่สมเหตุสมผล ช่วยลดผลผลิต อ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาล ขณะเดียวกันยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้อีก และอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถทำได้ คือ ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและการผลิตเครื่องดื่มให้มีการนำน้ำตาลไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและอาหารรูปแบบต่าง ๆ ส่งออกขายต่างประเทศมากขึ้น

ส่วนผลกระทบจากการลอยตัวราคาน้ำตาลในประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการของภาครัฐหลังจากประเทศบราซิลขู่ว่าจะฟ้องร้องประเทศไทยต่อองค์การค้าโลก (WTO) ว่าอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศ ซึ่งเรื่องลอยตัวราคาน้ำตาลนี้เริ่มต้นปีนี้เป็นปีแรก กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเก็บเงินจากโรงงานที่ขายน้ำตาลไปต่างประเทศประมาณเดือนละ 800-1,200 ล้านบาท หรือเฉลี่ยปีละกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำมาใช้รักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล โดยแบ่งสัดส่วนชาวไร่ร้อยละ 70 โรงงานร้อยละ 30 ซึ่งฤดูการผลิตปี 2560/2561 ชาวไร่อ้อยได้รับเงินเพิ่มค่าอ้อยรวม 4,300 ล้านบาทหรือตันละ 32.20 บาท โรงงานน้ำตาลได้ประมาณ 13 บาทต่อตันอ้อย ขณะที่ผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำตาลโลกตกต่ำจะต้องหาหนทางแก้ไขว่าจะทำอย่างไรให้โรงงานและชาวไร่อ้อยอยู่ได้ ซึ่งการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวไร่อ้อยจะหยิบยกขึ้นมาหารือด้วยเช่นกัน

จาก https://mgronline.com  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

เตรียมเสนอขอพักหนี้เกษตรกร 3 ปี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า จากที่ภาคเกษตรมีปัญหา ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังสูงอยู่ ผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และยังมีภาระหนี้สิน   ดังนั้นเพื่อลดภาระให้เกษตรกร  จึงมีแผนจะช่วยพักหนี้ให้กับเกษตรกรที่กู้ยืมเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรายบุคคล เป็นเวลา 3 ปี ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และจะให้เกษตรกรมาจ่ายหนี้ต่อในปีที่ 4 เป็นต้นไป    โดยมีเป้าหมายหลัก   คือให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่เหมาะสม แล้วให้มีตลาดรองรับ

 ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯจะต้องคิดแผนพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ครั้งนี้  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ในปีที่ 4 เนื่องจากจำนวนหนี้และดอกเบี้ย ไม่ได้ลดลง ยังต้องจ่ายตามสัญญาที่มีไว้กับ ธ.ก.ส.  ซึ่งจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยลดภาระของเกษตรกร และเป็นความท้าทายของกระทรวงเกษตรฯ ว่าในช่วง 3 ปีนี้จะต้องดำเนินการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างไร

 จาก https://www.matichon.co.th   วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

บาทเปิดตลาดเช้านี้แข็งค่าที่ 33.30 บาทต่อดอลลาร์

 ตลาดคาดแนวโน้มเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย ดอลลาร์อ่อนค่าและบาทกลับมาแข็งค่าได้ระยะสั้น

นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.30บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจากปิดตลาดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.34 บาทต่อดอลลาร์

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจและการเมืองโลกยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ตลาดมีท่าทีระมัดระวังตัว แม้ดัชนีตลาดหุ้นสำคัญในสหรัฐปรับตัวบวกขึ้นทำระดับสูงสุดใหม่ในรอบห้าเดือนทั้งหมดจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งและราคาน้ำมันที่ฟื้นตัว แต่บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ 10 ปีปรับตัวลงเล็กน้อยไปที่ระดับ 2.83% (-3bps) ชี้ว่านักลงทุนยังคงมีความกังวลกับความเสี่ยงการเมือง

ฝั่งตลาดเงิน ปอนด์อังกฤษคือสกุลเงินที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด ล่าสุดขยับขึ้นมาที่ระดับ 1.32 ปอนด์ต่อดอลลาร์ หลังจากที่ปรับตัวลงแตะระดับ 1.30 ปอนด์ต่อดอลลาร์เนื่องจากความกังวลเรื่อง Brexit ในช่วงสัปดาห์ก่อน

ทางด้านค่าเงินบาท เรามองว่าความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์จะเป็นประเด็นหลักเนื่องจากมีการเข้าให้ถ้อยแถลงของประธานเฟดกับรัฐสภาสหรัฐ เชื่อว่าความเสี่ยงในการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นมากที่สุดในรอบหลายปี อาจทำให้สภาสหรัฐตั้งคำถามกับแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จึงมีความเสี่ยงที่นายโพเวลล์อาจเอนเอียงไปในทิศทางชะลอการขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าและเงินบาทกลับมาแข็งค่าได้ในระยะสั้น มองกรอบเงินบาทระหว่างวันที่ระดับ 33.00-33.50 บาทต่อดอลลาร์

สำหรับในสัปดาห์นี้มีหลายเรื่องที่ต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นการพบกันระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และวลาดิเมียร์ ปูติน ที่เฮลซิงกิในวันจันทร์ การเข้าให้ถ้อยแถลง (Testimony) ต่อรัฐสภาสหรัฐของนายเจอโรมโพเวลล์ในวันอังคาร ตัวเลขค้าปลีกของฝั่งสหรัฐที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นใกล้เคียงระดับ 0.8% ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และตัวเลขจีดีพีไตรมาสสองของจีนที่คาดว่าจะขยายตัว 6.8%

เรามองว่าภาพรวมทั้งหมดไม่ได้เป็นลบกับตลาดทุน นอกจากนี้ในระยะสั้นรายได้ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐน่าจะยังดึงให้ตลาดสามารถกลับสู่โหมดเปิดรับความเสี่ยง (Risk On) ได้ต่ออีกด้วย

จาก www.bangkokbiznews.com  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ก.เกษตรฯ เสนอแผนการผลิตภาคเกษตรประเทศพรุ่งนี้

ก.เกษตรฯ เสนอแผนการผลิตภาคเกษตรประเทศ  พร้อมแนวทางพัฒนาอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกรให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา 16 ก.ค.นี้  คาดประกาศใช้  3 เดือนข้างหน้า

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันที่ 16 กรกฎาคมนี้  นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมาตรวจเยี่ยมและหารือข้อราชการโดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมด้วย

นายกฤษฎา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ จะรายงานแผนการผลิตภาคการเกษตรของประเทศและประกาศใช้ใน 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งมีแนวทางจะประกาศเขตเกษตรเศรษฐกิจ โดยกำหนดว่าควรปลูกพืชหรือทำปศุสัตว์ใดในปริมาณพื้นที่เท่าไร อีกทั้งให้ทำกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่ที่เหมาะสม (Agri-map) กำหนดแผนการผลิตเกษตรกรรมอะไรบ้าง มีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้เกษตรกรทำการผลิตไม่ให้ผลผลิตล้นตลาด จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ โดยจะเสนอให้รองนายกรัฐมนตรีพิจารณา 2 แนวทาง คือ ประกาศเต็มพื้นที่ทั้งประเทศหรือทำเฉพาะทดลองในพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลังในพื้นที่เขตชลประทานภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคอีสาน รวมทั้งพื้นที่ที่สหกรณ์การเกษตรมีความเข้มแข็ง

นายกฤษฎา กล่าวว่า เบื้องต้นข้าวมีแผนปฏิบัติงานภายใต้แผนการผลิตและตลาดข้าวครบวงจร โดยจะลดการทำนาครั้งที่ 2 และ 3 หรือการทำนาปรัง 2-3 ล้านไร่ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง  ส่วนข้าวโพดที่ผ่านมามีมาตรการจูงใจให้ชาวนาปรับเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพด โดยรัฐสนับสนุนไร่ละ 2,000 บาท แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ล่าสุดได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในฤดูนาปรัง 2561 จะลดการปลูกข้าวจากปกติมีพื้นที่ปลูก 12 ล้านไร่ให้เหลือเพียงครึ่งเดียว ที่เหลือจะส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งความต้องการใช้ในประเทศมีมากถึง 3.5 ล้านตันต่อปี แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต้องนำเข้า สำหรับมันสำปะหลังมันได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ หารือกับปลัดกระทรวงพาณิชย์สำรวจความต้องการใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วจึงมาวางแผนการผลิต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า ประการสำคัญต้องมีมาตรการสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรที่ผลิตตามแผนการผลิตภาคเกษตรของประเทศว่าจะมีรายได้มากขึ้น ไม่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างที่ผ่านมา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทำอย่างรวดเร็วที่สุด ให้ทันฤดูกาลผลิตหน้า หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว  นอกจากนี้ จะมีการหารือแนวทางพัฒนาอาชีพและช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักหนี้ 3 ปี เพื่อทำให้อาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งภัยธรรมชาติ โรค และแมลงระบาด รวมถึงขายได้ราคาต่ำกว่าต้นทุนเปลี่ยนเป็นอาชีพที่มีมาตรการต่าง ๆ เหมือนมีสวัสดิการรองรับและมีความมั่นคง

จาก www.mcot.net วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

“บิ๊กตู่” ปลื้ม WIPO ปรับอันดับดัชนีนวัตกรรมไทยดีขึ้น

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยินดีที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้เปิดเผยรายงานการประเมินผลดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2561 โดยประเทศไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 51 ในปีที่แล้วมาเป็นอันดับที่ 44 ในปีนี้ จากทั้งหมด 126 ประเทศทั่วโลก

“นายกฯ รับทราบว่า ประเทศไทยยังถูกจัดให้เป็นผู้นำในหลายด้าน เช่น การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6 การส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง อันดับที่ 8 และการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร อันดับที่ 11 นอกจากนี้ WIPO และหน่วยงานที่ร่วมกันจัดทำรายงานฉบับนี้ได้ระบุด้วยว่า ไทยเป็น 1 ใน 20 ประเทศ ที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านนวัตกรรม”

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม คุ้มครอง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และป้องกันปราบปรามการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น และบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

“นายกฯ เน้นย้ำว่า อยากให้คนไทยเรียนรู้ที่จะพัฒนานวัตกรรม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เข้ามาประยุกต์ใช้ รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของตลาดเพื่อให้เกิดการผลิตที่ตอบสนองผู้บริโภคได้ ที่สำคัญคือนักวิจัยจะต้องช่วยคิดค้นผลงานที่ตอบโจทย์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างยั่งยืน ให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตของตนได้โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ทำอย่างไรให้ผลิตน้อยแต่ได้ราคาดี แทนที่จะผลิตออกมามาก ๆ แต่ขาดทุน”

จาก https://www.prachachat.net  วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

โรงงานน้ำตาลเสี่ยงขาดทุนหลังตลาดโลกร่วง

โรงงานน้ำตาลเสี่ยงขาดทุน จากวิกฤติราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำเหลือ 11-12 เซนต์ต่อปอนด์ ด้าน สอน.เดินหน้ารับฟังผลกระทบ พ.ร.บ.อ้อยฯ ย้ำเป็นธรรมทุกฝ่าย

รายงานข่าวจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายระบุว่า  ขณะนี้ราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำอย่างมากอยู่ที่ประมาณ 11-12 เซนต์ต่อปอนด์ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำตาลทันที โดยเฉพาะผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลที่มีกว่า 50 โรงงานทั่วประเทศ ขณะนี้รายได้ที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ 30 ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 และชาวไร่อ้อยร้อยละ 70 แม้ปีนี้จะมีผลผลิตอ้อยสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบ 135 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลภาพรวมกว่า 13 ล้านตันก็ตาม แต่โรงงานน้ำตาลในภาพรวมยังคงมีความเสี่ยงว่ารายได้ที่ได้รับร้อยละ 30 นั้น จะเพียงพอหรือไม่ กับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นต้นทุนผลิตน้ำตาล และบางรายมีต้นทุนสูงอาจมีภาวะเสี่ยงที่จะขาดทุน เพราะมีรายได้ลดลงอย่างมากจากผลกระทบวิกฤติราคาน้ำตาลตลาดโลกตกต่ำได้

สำหรับราคาน้ำตาลปัจจุบัน ถือเป็นระดับราคาที่ตกต่ำ ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับราคาน้ำตาลในช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ทันที โดยมีระดับความรุนแรงของผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งระดับผลกระทบพิจารณาได้จาก ลักษณะการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ หากรายใดดำเนินธุรกิจเชิงเดี่ยวเพียงโรงงานน้ำตาลเท่านั้น ไม่ได้กระจายความเสี่ยงด้วยการขยายไปทำธุรกิจอื่นเพิ่มเติม ผลกระทบก็จะมากกว่าผู้ประกอบการที่มีการกระจายความเสี่ยงขยายไปลงทุนทำธุรกิจที่หลากหลาย เช่น พลังงานไฟฟ้า เอทานอลและกระดาษ และอื่น ๆ เป็นต้น

ส่วนการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 นั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) อยู่ระหว่างแก้ไข  นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยให้มีประสิทธิภาพและกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้แล้ว ยังเป็นการตามคำมั่นที่ให้ไว้กับรัฐบาลบราซิลด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเว็บไซต์ของ สอน.เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .... ซึ่งเริ่มตั้งแต่วั นที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562  เพื่อรับฟังความเห็นจากสาธารณะอีกครั้งก่อนจะประมวลข้อคิดเห็นต่าง ๆ เข้ากระบวนการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.และดำเนินการตามกระบวนการแก้ไขกฎหมายต่อไป

สำหรับการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ในส่วนผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย หากเกษตรกรมีความต้องการผลประโยชน์เพิ่มเติม หรือเคยได้รับ ก็ควรอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมทั้ง 2  ฝ่าย ทั้งโรงงานและเกษตรกร โดยคำนึงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการลงทุน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น

จาก www.mcot.net วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

พาณิชย์จี้ทูตพาณิชย์ตีตลาดสินค้าไทยในประเทศที่มีศักยภาพในการนำเข้าสูง 10 ประเทศ

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผลการสำรวจศักยภาพการนำเข้าจาก 168 ประเทศทั่วโลก พบว่า ในกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพการนำเข้าสูงสุด 10 ประเทศ คือ 1. จีน 2. สหรัฐอเมริกา 3. อินเดีย 4. เยอรมัน 5. ฮ่องกง 6. สิงคโปร์ 7. ญี่ปุ่น 8. เกาหลีใต้ 9. เนเธอร์แลนด์ 10. สหราชอาณาจักร ในกลุ่มนี้เป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียถึง 6 ประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งไทยยังมีโอกาสในการส่งออกไปตลาดเหล่านี้ได้อีกมาก เพราะจากการศึกษาพบว่าหลายประเทศต้องการสินค้าจากไทย เช่น จีน และเกาหลีใต้มีความต้องการนำเข้าสูงสุดในสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสาร ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและการส่งออก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการลงทุนจากทั้งสองประเทศนี้ในไทย ขณะที่อินเดียก็ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมีประชากรมาก แต่ภาษีนำเข้าสูงจึงควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในอินเดียมากขึ้น

และในจำนวน 10 อันดับแรกนี้มีหลายประเทศที่ไทยยังส่งออกไปไม่มาก เช่น อินเดีย เยอรมัน และเกาหลีใต้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษายังพบว่า จีนและเกาหลีใต้ มีความต้องการนำเข้าสูงในกลุ่มสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การสื่อสาร ยานยนต์และชิ้นส่วน ซึ่งเป็นสินค้าไทยที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออก ดังนั้น การส่งเสริมการลงทุนจากจีนและเกาหลีใต้มาไทยในอุตสาหกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ไทยสามารถส่งออกไปตลาดจีนและเกาหลีใต้มากขึ้น ขณะที่อินเดียมีจุดแข็งด้านเศรษฐกิจ ขยายตัวสูงและมีประชากรจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดที่สำคัญคือ ภาษีนำเข้าสูง และมีระดับการเปิดประเทศต่ำ จึงควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในอินเดียและสร้างพันธมิตรท้องถิ่น ซึ่งสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดอินเดีย ได้แก่ น้ำมันพืช อัญมณี อุปกรณ์สื่อสาร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น

“เราจะนำผลการศึกษานี้มอบให้ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประสานให้มีการค้าขายในประเทศเหล่านี้มากขึ้น เพราะจากการศึกษาพบว่าหลายประเทศมีการนำเข้าสินค้าที่ประเทศไทยผลิตได้ แต่กลับไม่ได้นำเข้าจากไทย ต้องไปดูว่าทำไมเขาจึงไม่เลือกไทย รวมทั้งต้องสั่งการให้ทูตพาณิชย์ในแต่ละประเทศทำงานให้เข้มข้นมากขึ้นเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้ได้มากขึ้น” น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว

นอกจากนี้ น.ส.พิมพ์ชนก ยังกล่าวถึงการติดตามภาวะสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ว่า สงครามการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ 2 ขั้ว ทำให้รูปแบบการค้าของโลกเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งไทยจำเป็นต้องปรับสินค้าตามความต้องการหรืออุปสงค์ที่เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งทางสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า จะนำผลศึกษาครั้งนี้เสนอไปยังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบาย สามารถตอบสนองนโยบายการตลาดนำการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คาดว่าผลกระทบจากสงครามการค้าที่มีผลทางอ้อมต่อไทย คือจะทำให้ภาวะการค้าโลกชะลอตัวลง ขณะที่ผลกระทบทางตรงต่อไทยจะมีไม่มาก ซึ่งในภาพรวมการส่งออกไทยไปสหรัฐยังเติบโต เพราะในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีของสหรัฐมีมูลค่าส่งออกไม่มาก และสามารถกระจายไปตลาดใหม่ได้ไม่ยากนัก สำหรับปัจจัยที่น่ากังวลในระยะสั้นคือ ราคาน้ำมันลดลง อาจทำให้มูลค่าการส่งออกลดลงได้ แต่ยังมั่นใจว่ายอดส่งออกไทยในภาพรวมน่าจะขยายตัวได้ถึง 9% โดยกระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการส่งออกหารือสถานการณ์ ก่อนปรับเป้าหมายการส่งออกประเทศใหม่ในสัปดาห์หน้า

จาก https://www.khaosod.co.th  วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งแก้ปัญหาการระบาดของ “จักจั่น” ในไร่อ้อย

ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากอาจมีผลให้สมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้อาหารตามธรรมชาติมีปริมาณลดลง จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลให้จักจั่น (Platypleura cespiticola Boulard) ซึ่งจัดเป็นศัตรูป่าไม้ เริ่มเข้าทำลายพืชผลทางการเกษตร โดยตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่าพบจักจั่นระบาด และเข้าทำลายพื้นที่ปลูกอ้อยในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ อำเภอสามชุก ศรีประจันทร์ และอำเภอแสวงหา และพื้นที่ปลูกอ้อยในจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่เสี่ยงต่อการระบาดของจักจั่น

ในอดีตการศึกษาวงจรชีวิตของจักจั่นมีค่อนข้างน้อยจึงทำให้ไม่ทราบวงจรการระบาดของจักจั่นเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 2 – 3 ที่ผ่านมาพบจักจั่นในระยะตัวเต็มวัยตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม ในไร่อ้อยและเมื่อเดินเข้าไปในไร่จะเห็นจักจั่นบิน หรือได้ยินเสียงร้องในไร่อ้อย ดังนั้น ขอให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ หากสำรวจพบจักจั่น ให้ขอคำแนะนำจากสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันกำจัดทันที

ระยะที่ทำความเสียหายให้กับอ้อย คือ ระยะตัวอ่อน ซึ่งอาศัยอยู่ในดินที่ความลึกตั้งแต่ 30 เซนติเมตรถึง 2.5 เมตร โดยดูดกินน้ำเลี้ยงจากรากพืช ทำให้ระบบรากเสียหายเกิดอาการเหี่ยว และแห้งตายได้ในที่สุด

ตัวอ่อนมีขาหน้าขนาดใหญ่สำหรับขุดดิน บางครั้งจะเห็นดินเป็นแท่งทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร บิดเป็นเกลียวโผล่ขึ้นมาจากดินสูงประมาณ 5-7 เซนติเมตร คล้ายกับดินที่เกิดจากไส้เดือนแต่มีขนาดใหญ่กว่า ตัวอ่อนใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและทำความเสียหายให้กับผลผลิตอ้อยได้มาก

ในส่วนของแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของจักจั่นในไร่อ้อย นั้น เนื่องจากจักจั่นเป็นศัตรูพืชที่ไม่พบเข้าทำลายอ้อยบ่อยนัก การป้องกันกำจัดจึงยังไม่มีวิธีการที่ชัดเจน กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำให้เกษตรกรสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ไม่บุกรุกทำลายป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของจักจั่น เพื่อไม่ให้เข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตร หากพบระบาดในอ้อยไม่ควรใช้สารเคมีเนื่องจากลงทุนสูงแต่ได้ผลน้อย อีกทั้งจักจั่นไม่ได้ระบาดเป็นประจำ สำหรับในพื้นที่ที่มีการระบาดให้ใช้วิธีเขตกรรมเช่น การขุดหรือไถพรวนเพื่อจับตัวอ่อนในดิน หรือการเก็บตัวเต็มวัยในเวลากลางคืน หรือการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนของคนในชุมชน เช่นเดียวกับการรณรงค์เก็บตัวเต็มวัยด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นทุเรียน แมลงนูนหลวง และด้วงหนวดยาวอ้อย เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2955-1514 , 0-2955-1626

จาก https://www.matichon.co.th  วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

อุตฯขู่ฟันเจ้าหน้าที่แหกกฎ เรียกรับผลประโยชน์จากโรงงาน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ออกหนังสือเวียนแจ้งไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้รับทราบและปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะงานการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต และการกำกับดูแลโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์อันมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

“เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าไปตรวจสอบโรงงานอย่างชัดเจนทุกครั้ง ซึ่งการตรวจกำกับโรงงานในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำกากอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ต้องมีแผนการตรวจกำกับที่ชัดเจน มีหลักฐานการอนุญาตให้เข้าตรวจสอบโรงงาน โดยใช้แบบรายงานผลการตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน (แบบตรวจ 02) เป็นแบบมาตรฐานการตรวจสอบทุกโรงงาน”

นายพสุ กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินด้วย

หากผู้ประกอบการพบเห็นหรือมีการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมขอให้แจ้งข้อมูลโดยตรงมายังอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือโทร 0-2202-3683 ต่อ 5 ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เรียกรับผลประโยชน์หากตรวจสอบว่ามีความประพฤติตามที่กล่าวอ้าง จะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด

จาก www.naewna.com วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

นายกฯ เจรจาเอฟทีเอ “ไทย-ศรีลังกา” 13 ก.ค.เอกชนฝากเปิดไทยลงทุนโรงไฟฟ้า-น้ำตาลทราย

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 12 กรกฎาคม ตามเวลท้องถิ่น ที่กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบปะหารือกับนักธุรกิจไทย ขณะเยือนศรีลังกา จากนั้นเป็นสักขีพยาน ร่วมกับนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อประกาศเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA ไทย – ศรีลังกา

น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเจรจาเริ่มทำ FTA ไทย – ศรีลังกา รอบแรก ในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ โดยตั้งเป้าหมายให้การเจรจาเสร็จสิ้นภายในปี 2563 โดยผลการศึกษาจะเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับไทย สินค้าศักยภาพของไทยที่จะได้รับประโยชน์จากการเจรจา FTA อาทิ สินค้ากลุ่มยานยนต์ เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า โลหะ น้ำตาล และพลาสติก ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า FTA ไทย – ศรีลังกา และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันแบบก้าวกระโดด บรรลุเป้าหมายการค้ารวมที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ภายในปี 2563 จากปัจจุบันมีมูลค่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

น.ส.ชุติมากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Economic Partnership) ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์การพัฒนาและการค้าระหว่างประเทศของศรีลังกา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ MOU ฉบับนี้ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ครอบคลุมสาขาความร่วมมือ 10 ด้าน ที่ไทย และศรีลังกาเห็นประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การประมง อัญมณีและเครื่องประดับ การท่องเที่ยว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) การเงิน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายเชื่อมั่นว่าความร่วมมือภายใต้ MOU ดังกล่าว จะช่วยยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ

“รวมทั้ง ยังช่วยกระตุ้นการลงทุนของไทยในศรีลังกาให้เพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี 2558 โดยในปี 2560 ศรีลังกาเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการค้าระหว่างไทย และศรีลังกามีมูลค่า 512.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.7 โดยไทยส่งออกไปศรีลังกา 442.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากศรีลังกา 70.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ” น.ส.ชุติมา กล่าว

น.ส.ชุติมากล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ศรีลังกาเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของไทย มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคี และพหุภาคี อีกทั้ง เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะอัญมณีและประมง และยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งทางทะเล (Maritime Hub) ที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป รวมถึง อยู่ในเส้นทางยุทธศาสตร์ Belt and Road ของจีน นอกจากนี้ ยังมีศักยภาพในการเป็นฐานการลงทุนของไทยในภูมิภาค เนื่องจากศรีลังกามีนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในหลากหลายสาขา อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ความร่วมมือจะช่วยเพิ่มการค้าและการลงทุน โดยภาคเอกชนได้เสนอผ่านนายกฯ ให้ส่งสัญญาณในการหารือกับนายไมตรีปาละ ถึงการเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าลงทุนในศรีลังกา เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล ท่องเที่ยว อาหาร เกษตร บริการ รวมถึง ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า

จาก https://www.prachachat.net   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

'อุตตม' ฉายภาพยุทธศาสตร์ 'ไทยแลนด์ 4.0' ชู 'อีอีซี' หัวใจผลักดันเศรษฐกิจ

"อุตตม" ฉายภาพยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ต่อสายตานานาชาติ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชูอีอีซีหัวใจหลักผลักดันเศรษฐกิจ เชื่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จะเป็นตัวช่วยโครงการอื่น ๆ ในอีอีซีเดินได้ตามแผน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงานในการประชุมสุดยอดผู้นำธุรกิจในอาเซียน หรือ บลูมเบิร์ก อาเซียน บิสสิเนส ซัมมิต (Bloomberg ASEAN Business Summit) ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ ว่า การบริหารงานภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคนไทยและนานาประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการปฏิรูประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ทั้งนี้ การดำเนินยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาวนั้น จะเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่จะต้องมุ่งไปสู่นวัตกรรม หรือ อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อน โดยการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ขึ้นมารองรับการลงทุนด้านอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มเป้หมาย ที่ขณะนี้มีความคืบหน้ามาก โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน มูลค่าการลงทุนราว 2.24 แสนล้านบาท ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลทุนทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนถึง 31 ราย ถือเป็นโครงการนำร่องที่จะช่วยหนุนให้โครงการอื่น ๆ ในอีอีซี เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

นายอุตตม ยังชี้ให้นานาชาติเห็นว่า การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รัฐบาลไทยต้องการพัฒนาประเทศให้เติบโต พร้อมกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ที่จะเน้นถึงความร่วมมือ ความเชื่อมโยงทั้งโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบรางรถไฟ ที่จะเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการเชื่อมต่อทางเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกันอีกด้วย

ที่สำคัฐยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศระยะยาว ช่วยลดการพึ่งพาการส่งออก และหากสามารถเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าด้วยกันได้ จากความร่วมมือต่าง ๆ จะทำให้ไม่มีสงครามการค้าระหว่างกัน และยังเป็นเกาะป้องกันความผันผวนของการค้าโลกได้ในอนาคต

จาก www.thansettakij.com  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จับตาค่าเงินบาทอ่อนค่าต่อ นลท.ชะลอลงทุนหวั่นสหรัฐ-จีนตอบโต้การค้ารุนแรง

นักลงทุนหวั่นสงครามทางการค้ารุนแรง หลังสหรัฐเพิ่มวงเงินเก็บภาษีนำเข้าจีนเป็น 2แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้นักลงทุนหวั่นความรุนแรงระหว่างจีน-สหรัฐมากขึ้น ทำให้ชะลอลงทุนชั่วคราว มองค่าเงินสัปดาห์นี้อ่อนค่าต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานค่าเงินบาท วันที่ 12 ก.ค. 2561 ค่าเงินบาทเปิดตลาดที่ 33.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากระดับปิดวานนี้ที่ 33.32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ล่าสุดค่าเงินบาทซื้อขายอยู่ที่ระดับ 33.29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ด้านนักวิเคราะห์ค่าเงินบาทธนาคารซีไอเอ็มบีไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้ มีทิศทางอ่อนค่าต่อเนื่อง หลังนักลงทุนส่วนใหญ่มีการชะลอการลงทุน หลังสหรัฐ ประกาศเพิ่มวงเงินเก็บภาษีนำเข้าจีนเป็น 2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้มองความนรุนแรงเกี่ยวกับการตอบโต้ทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเพิ่มขึ้น ส่งผลให้นักลงทุนมีการชะลอการลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงในระยะนี้ จึงทำให้ประเมินว่าค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ น่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าต่อ โดยให้กรอบการเคลื่อนไหวที่แนวรับ 33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แนวต้านให้ไว้ที่ 33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนปัจจัยที่ต้องติดตาม คือท่าทีของจีน ว่าจะมีการออกมาตอบโต้สหรัฐหรือไม่ ซึ่งหากจีนไม่มีการนำเงินหยวนมาใช้ตอบโต้ทางการค้า คาดว่าค่าเงินหยวน และค่าเงินในภูมิภาค ไม่น่าจะกดดันและเคลื่อนไหวอ่อนค่ามากนัก แต่ก็ต้องติดตามว่า จีนจะจับมือกับประเทศอื่นๆ เพื่อออกมาตอบโต้ทางการค้าสหรัฐหรือไม่

นอกจากนี้ ยังต้องติดตาม การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ เดือน มิ.ย.ของสหรัฐ ที่จะออกมาสัปดาห์นี้ ซึ่งหากตัวเลขปรับเพิ่มขึ้น ก็จะมีผลทำให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย

จาก https://www.prachachat.net   วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มท.ร่วมถกหลายหน่วยงานทำข้อมูลแก้ปัญหาพืชเกษตรครบวงจร

  เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร รมช.พาณิชย์  เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือการบริหารจัดการแผนการผลิตและการตลาดพืชเกษตรอย่างครบวงจร โดยมีผู้แทนหลายหน่วยงานเข้าร่วมประชุม

 น.ส.ชุติมา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มาจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19มิ.ย.2561 ที่สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับพืชเกษตรอย่างครบวงจรของพืชเศรษฐกิจหลัก 6 ชนิด (ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา อ้อย และข้าวโพด)  พืชเพื่อการพาณิชย์ เเละพืชเพื่อการบริโภค   

ทั้งนี้ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรหลัก 6 ชนิด รวมทั้งแผนการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรทั้ง 6 ชนิด ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่ละหน่วยงานไปจัดทำสรุปข้อมูลพร้อมแผนการดำเนินงานรวบรวมส่งให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนสินค้าเกษตรในพื้นที่ทุกระดับต่อไป 

นายนิสิต  กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีกลไกการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และระดับตำบล ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยจะนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดเป้าประสงค์และแผนการผลิตผลผลิตของพืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งวางแผนการส่งเสริมการผลิตและการบริหารจัดการในแต่ละท้องที่ให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด  ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสินค้าการเกษตรล้นตลาดได้

จาก www.banmuang.co.th วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

จบไม่ลง! พรุ่งนี้จับตากฎหมายน้ำ - ขอมติสนช. เห็นชอบขยายเวลาออกอีก 90 วัน

นายหาญณรงค์ เยาวเลิศ กรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันพรุ่งนี้ (วันที่ 12 ก.ค.61) ว่า พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพ.ศ....สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะขอที่ประชุมสนช.ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... เป็นครั้งที่ 7 ออกไปอีก 90 วัน ซึ่งความจริงทุกมาตราที่ปรับเพิ่ม แก้ไข เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 แล้วได้นำส่งให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สทนช. จะต้องทำกฎหมายรองกลับมาก่อนเข้าสู่วาระ 2 และในระหว่างนี้อาจจะเชิญผู้แปรญัตติมาสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่สงสัย จะได้ทำความเข้าใจในคราวเดียวกัน

ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกปฏิรูปประเทศเรื่องน้ำตามบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา258 ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์น้ำ 20 ปี (2558-69) หรือที่เรียกกันว่าฉบับท่านพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรก จากนั้นก็เกิดองค์กรใหม่ขึ้นมา โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ใช้อำนาจตาคำสั่งม.44 ออกคำสั่งที่46 จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ซึ่งมีดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เป็นเลขาธิการคนแรกเป็นหน่วยงานมาดูแลกำกับให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว อีกเรื่องที่กำลังจะเกิดในลำดับถัดไปเรากำลังมีกฎหมายบริหารจัดการน้ำเกิดขึ้น ซึ่งหากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ก็จะครบทั้ง 3 องค์ประกอบทันทีคือมีกฎหมาย มีแผนยุทธศาสตร์และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลภาพรวมทั้งหมด

จาก www.thansettakij.com วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ฝนหลวงฯบูรณาการพัฒนาเทคโนฯบริหารจัดการน้ำบาดาล MOU แก้วิกฤตขาดแคลนน้ำ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมกับกรมพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการน้ำบาดาลระหว่างนายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นางสาวมาลินี  สุทธิรัตน์  รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหารกับนางอรัญญา  เฟื่องสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  และนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สนามบินนครสวรรค์

นายวิวัฒน์   กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล รองรับภาวะวิกฤติ และความต้องการใช้น้ำบาดาลในกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการร่วมวางแผน วิเคราะห์  ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินงาน โดยนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณการในระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกร ประชาชน และประเทศชาติต่อไป

ด้านนายสุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า กรมฝนหลวงฯ เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการกระจายตัวของฝนในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เกิดปัญหาสภาวะฝนทิ้งช่วงและการกระจายตัวของฝนไม่ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ทำให้พื้นที่การเกษตรหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก แนวทางในการบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ำ ทั้งน้ำบนฟ้า น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน ดังนั้น กรมฝนหลวงฯจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เพื่อดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับภาวะวิกฤตและภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดการทำงานร่วมกันหลังจากมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว

อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า โดยวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ 1.ร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสมในการเติมน้ำบาดาลลงสู่ใต้ดินตามธรรมชาติโดยการปฏิบัติการฝนหลวง 2.สร้างแนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมวางแผน วิเคราะห์ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล 3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล รองรับภาวะวิกฤติและความต้องการใช้น้ำบาดาลในกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

จาก https://siamrath.co.th  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

มหาอำนาจเกษตร

โดย พิเชษฐ์ ณ นคร

 “ไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร” หัวข้อเสวนาที่สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยจัดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา หลายคนมองว่าอาจไกลเกินฝัน แต่ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันจริงจังอย่างน้อยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประเทศ

เพราะด้วยจุดแข็งด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ จากทำเลที่ตั้ง บวกภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากคนรุ่นต่อรุ่น กับวิถีชีวิตคนไทย โดยเฉพาะคนในชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่อยู่ในสังคมเกษตรกรรมมาแต่ในอดีต ถ้าหากคนรุ่นปัจจุบัน เด็กรุ่นใหม่ยังเห็นความสำคัญ และไม่ทิ้งภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานเดิม การเป็นยักษ์ใหญ่ด้านเกษตร หรือจะเป็นครัวโลกตามนโยบายที่หลายหน่วยงานพยายามผลักดันอาจทำได้ใกล้เคียงขอเพียงแค่ศึกษาค้นคว้า พร้อมกับนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้

วัตถุประสงค์ในการระดมสมองครั้งนี้ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐนำไปพิจารณา และบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 179 ต่อ 0 เสียง เมื่อ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2561-2580

เนื่องจากมองว่าร่างยุทธศาสตร์ที่ถูกยกร่างขึ้นยังไม่มีประเด็นด้านการเกษตรบางประเด็น ทั้งที่จะมีผลผูกพันทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องปฏิบัติตามอีก 20 ปีจากนี้ไป

หลังพิจารณากรอบยุทธศาสตร์ชาติในขอบเขตของภาคการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จึงมี

ความเห็นในหลักการ 4 ประเด็น

1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ได้ยกร่างขึ้นจะมีผลผูกพันเป็นกฎหมาย ตามที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 (ฉบับปราบโกง) มาตรา 65 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะต้องดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติจึงมีความสำคัญและต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นธรรมต่อประชาชน ทั้งนี้ จากที่สมาคมได้ตรวจสอบจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์นโยบาย พบว่า ยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกจัดทำขึ้นยังมีจุดอ่อน เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไข

2.ยุทธศาสตร์ชาติที่ผ่าน ครม.เมื่อ 5 มิถุนายน 2561 ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร ปรากฏในประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงตรวจสอบพบว่าเป็นร่างยุทธศาสตร์ที่เน้นการสร้างถ้อยคำและโวหาร อาทิ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรดิจิทัล เป็นต้น

ขณะที่โวหารและถ้อยคำดังกล่าว ไม่ได้บ่งบอกถึงแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต้องนำไปปฏิบัติจะไม่มีความชัดเจนว่าต้องปฏิบัติอย่างไร ทำด้วยวิธีใด ใช้เวลาปฏิบัตินานเท่าใด ใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และได้รับมากน้อยเพียงใด ฯลฯ สวนทางกับการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะทำให้เกิดการสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรแผ่นดิน

3.การตรวจสอบเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งเป้าหมายรวมและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน พบว่าเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ไม่ระบุเชิงปริมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องในหลักการจัดทำเป้าหมาย จึงควรกำหนดเป้าหมายที่กำกับด้วยเชิงปริมาณ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล เพื่อลดการสูญเสีย

และ 4.ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ต้องสอดคล้องและเกื้อกูลกันในการปฏิบัติ ฯลฯ เวทีเสวนาจึงหยิบยกยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านที่ถูกยกร่างขึ้น ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในมุมมองที่อาจจะแตกต่าง แต่ไม่ได้แตกแยก

หากรัฐรับไปพิจารณาก็น่าจะยกชั้นเกษตรไทยก้าวไปอีกขั้น แม้ไม่ถึงกับเป็นมหาอำนาจทางการเกษตรแต่จะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

จาก https://www.prachachat.net วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

เงินบาทขยับอ่อนค่า 33.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ หลังสหรัฐฯ ประกาศตั้งภาษีจีน กดดันค่าเงินเอเชีย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ระบุ ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ อ่อนค่าลงจาก 33.17 บาทต่อดอลลาร์ฯ ณ สิ้นวันทำการที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ หลัง ค่าเงินยูโรถูกกดดันจากตัวเลขเศรษฐกิจในยูโรโซนที่ยังคงออกมาแย่กว่าคาด นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังกลับมาแข็งค่าต่อได้ หลังสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้ามาตรการกีดกันทางการค้ากับประเทศคู่ค้า ด้วยการประกาศรายชื่อสินค้าที่สหรัฐฯ จะตั้งกำแพงภาษีนำเข้าเพิ่มเติมกับจีน คิดเป็นมูลค่าถึง 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดกลับมาปิดรับความเสี่ยงได้อีกครั้งหนึง

สำหรับวันนี้ นักลงทุนและผู้ประกอบการควรติดตามความกังวลสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่กลับมาร้อนแรงอีกครั้ง และอาจจะส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชียเริ่มกลับมาปิดรับความเสี่ยงกันมากขึ้น ทำให้ค่าเงินเอเชีย อาทิ ค่าเงินบาท ดอลลาร์สิงคโปร์ สามารถอ่อนค่าต่อได้ ตามแนวโน้มค่าเงินหยวนของจีน มองเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในช่วงกรอบ 33.20-33.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ

จาก www.thansettakij.com วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

“กรมส่งเสริมสหกรณ์” ร่วมลุย “เกษตรแปลงใหญ่” ใช้ข้อมูลสมาชิกนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ นำร่อง 6 นิคมฯใน 3 จังหวัดที่มีศักยภาพ

 “กรมส่งเสริมสหกรณ์” ร่วมลุย “เกษตรแปลงใหญ่” ใช้ข้อมูลสมาชิกนิคมสหกรณ์ทั่วประเทศ วางระบบบริหารจัดการผลผลิต-ลดต้นทุน พร้อมตลาดรองรับชัดเจน เพิ่มรายได้เกษตรกร นำร่อง 6 นิคมฯใน 3 จังหวัดที่มีศักยภาพ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึงการเตรียมการจัดพื้นที่นิคมสหกรณ์เป้าหมาย 6 แห่ง เพื่อดำเนินการตามนโยบายในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร ว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ จะมีนโยบายจะปฏิรูปภาคการเกษตรทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและขยายช่องทางการตลาด โดยใช้วิธีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เข้ามาขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่นิคมสหกรณ์เป้าหมาย 6 แห่ง จำนวน 131,670 ไร่ เกษตรกร 4,630 ราย ประกอบด้วย นิคมสหกรณ์สวรรคโลก นิคมสหกรณ์หนองบัว นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นิคมสหกรณ์พิชัย จ.อุตรดิตถ์ นิคมสหกรณ์แม่สอด จ.ตาก และนิคมสหกรณ์นครชุม จ.กำแพงเพชร โดยเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ทุกแห่งจะต้องดำเนินการผลิตสินค้าการเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการควบคุมการผลิตให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดย กรมฯได้จัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์ในพื้นที่เป้าหมายจัดหาเครื่องจักรกลต่าง ๆ รวมทั้งจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ตลอดจนขั้นตอนการดูแลต่าง ๆ ด้วย

“สิ่งที่ รมว.เกษตรฯเป็นห่วงตอนนี้ คือปัจจุบันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยเกือบ 60 ปี และพบว่ามีการจ้างแรงงานเข้ามาทำทุกขั้นตอน ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตออกมาก็ไม่มีคนรับซื้อ เนื่องจากไม่มีการวางแผนการผลิต จึงสนับสนุนให้พื้นที่นิคมสหกรณ์นำข้อมูลสมาชิกที่มีอยู่ เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อดูแลส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยวางระบบบริหารจัดการผลผลิตร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตลง มีตลาดรองรับที่แน่นอน และส่งผลให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นในที่สุด” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ระบุ

จาก https://www.prachachat.net  วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้า Zoning by Agri-Map

การส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการทำการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพของดิน หรือ การทำการเกษตรตามข้อมูลแผนที่ Zoning by Agri-Map ถือเป็นนโยบายที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำมาโดยตลอด ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนาระบบการจัดทำแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri–Map Online) โดยให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เนต เพื่อให้ใช้ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มความสะดวก และรวดเร็วให้กับผู้ใช้งาน สามารถตอบสนองการใช้งานในพื้นที่ได้ จึงมีการพัฒนาแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ให้อยู่ในระบบโมบาย (Agri-Map Mobile) เกษตรกรสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำการเกษตรให้ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ (Zoning) ได้ ซึ่งได้ประสานไปยังทุกสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรเรื่อง Zoning by Agri-Map อีกด้วย

ด้าน นายตระกูล นามโลมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี กล่าวว่า ในส่วนของโครงการ Zoning by Agri-Mapเป็นกิจกรรมการปรับเปลี่ยนโดยให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมตามระบุในแผนที่ โดยจะแนะนำให้เกษตรกรว่าสมควรจะปรับเปลี่ยนมาเป็นพืชชนิดใด ในกิจกรรมดังกล่าวจะมีหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามาบูรณาการด้วย อย่างเช่นปี 2561 จะมีทั้งหมด 7 หน่วยงานที่เข้ามา สำหรับในจุดที่ดำเนินการบางส่วนเราได้ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวที่ไม่ค่อยเหมาะสม เนื่องจากว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ แล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บกักน้ำ ข้าวอาจจะขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูปลูกได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เราถึงแนะนำให้เกษตรกร ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นวิธีการใช้ประโยชน์ที่ดินไปเป็นอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่า ปีนี้ก็ถือว่าเราเอากิจกรรมด้านพัฒนาที่ดินมาให้ อย่างเช่น สนับสนุนเรื่องของแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ เอาไว้ปลูกพืช เอาไว้เลี้ยงสัตว์ เพื่อจะลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ทั้งหมดนี้ จึงสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยการปลูกพืชให้เหมาะสมตามแผนที่ Zoning by Agri-Map เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร เพราะนอกจากจะช่วยให้สภาพของดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารพืชชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุน เสริมรายได้

ขณะที่ นาย สาโรช แถมพยัคฆ์ เกษตรกร อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ซึ่งเข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri-Map กล่าวว่า แต่ก่อนตนเองทำนาแต่ประสบปัญหาน้ำไม่พอใช้ ทำให้นาข้าวเสียหาย ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี จึงได้มาให้ความรู้ส่งเสริมให้ปลูกพืชแบบผสมผสาน ปลูกพืช ผัก ผลไม้แทนการปลูกข้าวแต่เพียงอย่างเดียว หลังจากการปรับเปลี่ยนมาปลูกลักษณะผสมผสานแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเป็นอย่างมา

จาก https://siamrath.co.th  วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

พาณิชย์มั่นใจส่งออกพุ่งเกิน 8% เตรียมปรับเป้าใหม่สัปดาห์หน้า

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า วันที่ 16 ก.ค. นี้ กรมจะปรับคาดการณ์เป้าหมายการส่งออกของไทยในปีนี้ใหม่ เนื่องจากภาพรวมการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกขยายตัวได้มากกว่า 11% ดังนั้น จึงมั่นใจว่าภาพรวมการส่งออกทั้งปีน่าจะขยายตัวได้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 8% อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า สถานการณ์ราคาน้ำมัน ตลาดหุ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังคงผันผวนต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สถาบันผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่เปิดตัวโครงการ ได้เปิดตัวโครงการ Passport to Global Challenge : PGC เพื่อยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากลภายใต้บริบทการค้าใหม่ หรือ New Economy โดยจะรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมแข่งขันประกวดแนวคิดแผนกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ พร้อมอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 1,250 ราย ใน 5 ภูมิภาค ในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. นี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและต่อยอดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Passport to Global Challenge : PGC by NEA ว่า โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการแข่งขันท้าทาย ประกวดแนวคิดแผนกลยุทธ์และการเตรียมพร้อมธุรกิจสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยให้จัดทำแผนธุรกิจเป็นกิจกรรมกระตุ้นความสนใจและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง พร้อมทั้งเสริมสร้างและเพิ่มทักษะ ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศและให้คำปรึกษาเชิงลึก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคมีศักยภาพและสามารถเข้าสู่กระบวนการการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเป็นมาตรฐานสากลภายใต้บริบททางการค้า New Economy ในปัจจุบัน

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจรายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2507-7999 หรือ www.nea.ditp.go.th

จาก https://www.khaosod.co.th   วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

กรมชลมุ่งวิจัยพัฒนานวัตกรรม n สร้างแนวร่วม‘มวลชน’เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดการน้ำ

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ในโอกาสการก้าวสู่ปีที่ 117 กรมชลประทานมีนโยบายให้ความสำคัญเรื่องกระบวนการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งที่ผ่านมาสามารถขับเคลื่อนได้สำเร็จน่าพอใจ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่หลายหน่วยงานมาศึกษาดูงานเท่านั้น แต่ยังถูกนำไปถ่ายทอดและขยายเครือข่ายในพื้นที่อื่นๆ จนได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นแห่งชาติของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

นอกจากนี้ งานวิจัยเป็นอีกหนึ่งที่กรมชลประทานให้ความสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อตอบสนองการพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โดยปีงบประมาณ 2560 ที่ผ่านมา สำนักวิจัยและพัฒนา มีผลงานวิจัยถึง 23 เรื่อง เช่น การประยุกต์ใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก โครงการควบคุมกำจัดผักตบชวาด้วยวิธีการบูรณาการในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี เป็นต้น

นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งเร่งปรับโครงสร้างหน่วยงาน นำนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์อัตรากำลังของข้าราชการและพนักงานราชการ เพื่อให้สามารถพิจารณาเกลี่ยกำลังและขอจัดสรรพนักงานราชการเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการขอทุนเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ปฏิบัติผ่านกิจกรรม KM และ Unit School

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติผ่านหลักสูตรการอบรมเตรียมการรองรับแผนปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทรัพยากรน้ำ)

จาก www.naewna.com  วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

บาทเปิดตลาดเช้านี้แข็งค่าที่ 33.14 บาทต่อดอลลาร์

คาดตลาดการเงินกลับทิศเป็นบวก หลังรับข่าวปัญกาสงครามการค้าสหรัฐและจีนไปก่อนหน้านี้แล้ว

นายจิติพล พฤกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงิน ตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.14 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นจาก 33.17 บาทต่อดอลลาร์ในช่วงปิดตลาดสัปดาห์ก่อน ในสัปดาห์นี้ เชื่อว่าทั่วทั้งตลาดจับตาไปที่การโต้ตอบของจีนในสงครามการค้า พร้อมกับสหรัฐที่อาจมีการเพิ่มการกีดกันการค้ามากขึ้น

อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่า ตลาดการเงินรับรู้ปัญหานี้ไปแล้วส่วนใหญ่ จึงมีโอกาสไม่มากที่ความผันผวนจะปรับตัวขึ้นต่อ นอกจากนี้สัปดาห์นี้จะเข้าสู่ช่วงประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในสหรัฐและทั่วโลก ตลาดการเงินจึงน่าจะกลับมามีทิศทางเป็นบวก เนื่องจากรายได้ของบริษัทยังคงแข็งแกร่งมากในปีนี้

ในส่วนของเงินบาท สิ่งที่ต้องติดตามคือความเคลื่อนไหวของค่าเงินดอลลาร์และค่าเงินหยวน เชื่อว่าในช่วงสั้นโอกาสที่เงินหยวนจะอ่อนต่อมีไม่มาก และโอกาสที่ค่าเงิน ดอลลาร์จะพักฐานก็มีสูง ถ้าตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง (Risk on) ก็มีความเป็นไปได้สูงที่เงินบาทจะแข็งค่ากลับลงไปได้ กรอบเงินบาทวันนี้ 33.10-33.20 บาทต่อดอลลาร์ และกรอบเงินบาทรายสัปดาห์ 32.80-33.30 บาทต่อดอลลาร์

ขณะที่สิ่งที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้คือ สงครามการค้า ตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐ และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในยุโรป

วันพุธ คาดว่าเงินเฟ้อสหรัฐ (CPI) จะเพิ่มขึ้น 0.2% จากเดือนที่ผ่านมาไปอยู่ที่ระดับ 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ราคาน้ำมันและสินค้าภาคการบริการที่ปรับตัวสูงขึ้นยังคงเป็นปัจจัยหลักขณะที่สินค้าอื่นๆปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อย

วันพุธ ธนาคารกลางแคนาดาจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ไปที่ระดับ 1.50% เนื่องจากรายได้ในประเทศยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และธนาคารกลางพยายามที่จะแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงกดดันอนาคตของเศรษฐกิจ

วันพฤหัส ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของยุโรป (Eurozone Industrial Production) จะหดตัวลง 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนตามภาพรวมการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ปัญหาการเมืองและสงครามการค้าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนชะลอการทำธุรกรรม

ศุกร์ราคาสินค้านำเข้าในฝั่งสหรัฐ (Import Prices) คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น 0.6% ในเดือนก่อน คิดเป็น 4.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในครั้งนี้ยังไม่มีเรื่องภาษีใหม่ของทรัมป์เข้ามาเพิ่มความกดดัน

จาก www.bangkokbiznews.com วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

เงินทุนต่างชาติไหลออกฉุดเงินบาทอ่อนค่า

สหรัฐฯประกาศตัวเลขจ้างงานอกเกษตรมิ.ย.ดีเกินคาด ฉุดค่าเงินบาทอ่อน  คาดสัปดาห์หน้าเคลื่อนไหวแตะระดับ 33-33.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ด้านเงินทุนยังไหลออกตั้งแต่ 2-5 ก.ค. ต่างชาติขายหุ้นไทย 8,800 ล้านบาท                

น.ส.รุ่ง  สงวนเรือง ผู้อำนวยการ  ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทในสัปดาห์หน้าคาดว่าเคลื่อนไหวแตะระดับ 33-33.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ  เป็นผลมาจากการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ พุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนมิ.ย. โดยเพิ่มขึ้น 213,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 195,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 4 % โดยสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะทรงตัวที่ระดับ 3.8% จะทำหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น และเป็นการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี นอกจากนี้ทำให้นักลงทุนหันไปลงทุนในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น  เนื่องจากได้รับผลตอบแทนสูง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 2-5 ก.ค. ต่างชาติมีการขายหุ้นไทยไปแล้ว 8,800 ล้านบาท และตราสารหนี้ขายสุทธิ 171 ล้านบาท ส่วนการเคลื่่อนไหวค่าเงินบาทของไทยหากเทียบกับสกุลเงินในภูมิภาคยังอ่อนค่าระดับกลาง ๆ แต่การเคลื่อนไหวยังสอดคล้องกับภูมิภาค  โดยนับตั้งแต่สิ้นเดือนมิ.ย.-5 ก.ค. ค่าเงินรูเปียห์-อินโดนีเซียอ่อนสุด  0.6% รองลงมาเป็นรูปี-อินเดีย 0.5% หยวน-จีน 0.4%  บาท-ไทย 0.2% วอน-เกาหลีใต้ 0.2% เปโซ-ฟิลิปปินส์ 0.1%

จาก https://www.dailynews.co.th   วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

พัฒนาดินเพื่อการเกษตร!! เสริมความรู้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการเเห่งรัฐ หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาที่ดิน” พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สู่วันดินโล” และประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาค (CESRA) ตรวจพื้นที่จัดตั้งศูนย์ CESRA และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้เล็งเห็นความสำคัญของแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงจัดอบรม หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2561ของกรมพัฒนาที่ดิน” ซึ่งเป็น 1 ใน 3 กิจกรรมจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตนเอง รวมถึงได้มีการวางเเผนการใช้ที่ดิน มีการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรอย่างเหมาะสม ตามสภาพของดินและสภาพการใช้ประโยชน์ และสอดคล้องกับมาตรการ โครงการรับรองการพัฒนาคุณภาพชีวิต มิติที่ 2 การฝึกอบรมอาชีพและการศึกษาที่เป็นการเเก้ไขปัญหาเชิงรุกสู่เกษตรกร ให้แก่ เกษตรกร ผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า โครงการดังกล่าว ได้จัดอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกรจำนวน 6 รุ่นๆละ100 ราย โดยรุ่นที่ 1 จำนวน 100 ราย ซึ่งการอบรมจะมีการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องความเหมาะสมของดิน การจัดการดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การจัดการดินมีปัญหา การจัดการพืชให้เหมาะสมกับดิน พร้อมทั้งให้เกษตรกรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติจริงตามฐานการเรียนรู้ อาทิ ฐานการวิเคราะห์ดิน ฐานการเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ พด. 2 พด.6 และ พด.7 ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และหญ้าแฝก การฝึกอบรมเรื่อง การประยุกต์ใช้ที่ดินตามศาสตร์พระราชา และการเข้าถึงสารสนเทศและการใช้ประโยชน์ Application ของกรมพัฒนาที่ดิน

จาก https://siamrath.co.th   วันที่ 8 กรกฎาคม 2561

เกษตรกรปลื้มนายกฯ เข้าใจวิถีเกษตรชงแนวทางจำกัดการใช้สารเคมี

สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย และสมาคมเกษตรปลอดภัย ผู้แทนเกษตรกร 30,000 รายยื่นหนังสือขอบคุณ นายกฯ-กรมวิชาการเกษตรในการพิจารณาอย่างรอบคอบที่มีมติไม่ยกเลิกใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส พร้อมนำเสนอ มาตรการจำกัดการใช้ฉบับเกษตรกร เพื่อนำเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้จริง

สัญญา ปานสวี รักษาการเลขาธิการสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนม.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มเกษตรกรได้รวบรวมรายชื่อกว่า 30,000 ราย นำเสนอรายชื่อคัดค้านการยกเลิกใช้สารเคมีทั้งสามชนิดไปยัง พล.อ.ประสาท สุขเกษตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เพื่อนำเสนอต่อพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ โดยกลุ่มเกษตรกรได้จัดทำหนังสือขอบคุณผ่านสมาพันธ์เกษตรปลอดภัยถึงนายกฯสำหรับการพิจารณาอย่างรอบด้านบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของคณะกรรมการวัตถุอันตราย จนมีมติไม่ยกเลิกใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส สอดคล้องกับประสบการณ์จริงของเกษตรที่ไม่เคยประสบปัญหาด้านสุขภาพตามข้อกล่าวอ้างต่างๆที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ สมาพันธ์เกษตรปลอดภัยร่วมกับสมาคมเกษตรปลอดภัย และกลุ่มเกษตรกรกว่า 30,000 ราย ได้รวบรวมแนวคิด แนวทางปฏิบัติ ยึดหลักตามความเป็นจริงที่สามารถปฏิบัติได้ และจัดทำเป็นบทสรุปมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส ฉบับเกษตรกรขึ้น ทั้งนี้อาจส่งผลกระทบบ้างในระยะแรก เกษตรกรก็พร้อมปรับตัว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และการทำเกษตรปลอดภัยอย่างจริงจัง

สุกรรณ์ สังข์วรรณะ นายกสมาคมเกษตรปลอดภัย เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ทำนา และไร่นาสวนผสม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างจริงจังในหลายด้าน ทั้งการพัฒนาความรู้ให้แก่เกษตรกรผ่านการอบรมการฉีดพ่นสารเคมี การป้องกันตนเองและสิ่งแวดล้อมจากการฉีดพ่นสารเคมีไปจนถึงการปลูกฝังความคิด สร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรแก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ายธรรม(ชาติ)เกษตร เพื่อสร้างเกษตรกรที่มีคุณภาพในอนาคต

สำหรับมาตรการจำกัดการใช้ฉบับเกษตรกร นายสุกรรณ์ กล่าวสรุปเป็น 6 มาตรการหลักว่า การแบนไม่ใช่คำตอบ แต่การใช้ที่ถูกต้องคือสาระสำคัญ โดยต้องมีมาตรการควบคุมและดูแลใน 6 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ 1.ร้านค้าเคมีต้องออกกฎบังคับให้มีการอบรมอย่างเข้มข้นไม่ใช่สองวันจบ ร้านค้าต้องเสียสละเวลามาอบรมในแต่ละเรื่อง และภาครัฐจะต้องประเมินผลสม่ำเสมอ บังคับให้มีนักวิชาการเกษตรประจำร้าน เหมือนเภสัชกร 2. บริษัทเคมีเกษตร ออกกฎบังคับให้จัดอบรมเกษตรกรและจัดทำรายงานให้แก่ภาครัฐ หากเอกชนรายใดปฏิบัติไม่ได้ ไม่มีความรับผิดชอบ ก็ไม่ควรให้มีการทำธุรกิจ ประเภทมีแต่ขายไม่มีทีมงานวิชาการก็ไม่ควรมีอีกต่อไป 3.ผู้ซื้อ จำกัดเฉพาะผู้ถือบัตรเกษตรกรเท่านั้น ควบคู่ไปกับร้านค้าจัดทำบันทึกการซื้อขาย เพื่อการตรวจสอบในอนาคต

4.ภาครัฐ ถ่ายทอดความรู้ด้านการวินิจฉัยศัตรูพืช รวมทั้งการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่อง และระบุข้อความในฉลากให้ครบ โดยเฉพาะคำเตือนต่างๆ ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้ผ่านรายการโทรทัศน์ทุกวัน5.ผู้รับจ้างฉีดพ่น ออกกฎบังคับให้มีการขึ้นทะเบียน ผู้รับจ้างฉีดพ่นจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบ รวมทั้งมีการวัดระดับความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) 6.เกษตรกรทุกรายต้องเข้าสู่ระบบกระบวนการเกษตรปลอดภัย หรือ GAP ภาคบังคับ ไม่ใช่ระบบสมัครใจแบบเดิม และพัฒนาระบบบันทึกการใช้สารเคมีของเกษตรกรให้มีความเหมาะสม ท้ายที่สุดเกษตรกร 5 ล้านครอบครัว และเกษตรกรรายย่อย 17-20 ล้านคน เชื่อว่ามีความยินดีและพร้อมที่จะดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี แต่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากทุกภาคส่วน ถึงเวลาแล้วที่จะเดินไปพร้อมกับเกษตรกรและให้เกษตรกรได้เรียนรู้ถึงการเกษตรที่ดีและปลอดภัย (GAP) ดีกว่าการแบนหรือยกเลิกและปราศจากทางออกที่ยั่งยืน

จาก https://siamrath.co.th   วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

“พาณิชย์” ร่วมมือ “อังค์ถัด” สานต่อเศรษฐกิจ

พาณิชย์ร่วมมืออังค์ถัดสานต่อพันธมิตรทางเศรษฐกิจทุกภูมิภาคเน้นสร้างความแข็งแกร่งทางการค้ากับประเทศกำลังพัฒนา

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับ ดร.มูคิสะ คิทูยิ เลขาธิการอังค์ถัด (UNCTAD) เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2561 ในประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยกับอังค์ถัด และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเลขาธิการอังค์ถัดเห็นว่า ไทยและอังค์ถัดมีความสัมพันธ์เชิงวิชาการและความร่วมมือด้านการค้าและการพัฒนาที่แน่นแฟ้นระหว่างกันมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาไทยมีบทบาทนำในเวทีระหว่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน

การหารือครั้งนี้ ไทยได้สร้างความมั่นใจกับอังค์ถัดว่าไทยพร้อมร่วมมือและสานต่อการเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าในทุกภูมิภาค รวมทั้งประเทศในกลุ่มแอฟริกา นอกจากนี้ ไทยยังคงสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2562 ที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนจะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากอาเซียนแล้ว ไทยยังต้องการขยายความร่วมมือและการเชื่อมโยงกับประเทศกำลังพัฒนา เพื่อสร้างความแข็งแกร่งร่วมกัน อาทิ การสร้างรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมไปสปป.ลาว และจีน ตาม Belt and Road Initiative ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปเส้นทางมหาสมุทรสู่อินเดียและแอฟริกาได้

“ไทยขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการเพิ่มบทบาทและพัฒนาศักยภาพของ SMEs ให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก และการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและเพิ่มช่องทางเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้ SMEs ไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก และยังได้ให้การสนับสนุนแก่ SMEs ของประเทศเพื่อนบ้านด้วย” นายสนธิรัตน์ เสริม

จาก www.thansettakij.com วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

กรมฝนหลวง-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำบาดาล รับภาวะวิกฤต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล ระหว่างกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำโดยนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และนางสาวมาลินี สุทธิรัตน์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านบริหาร กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำโดยนางอรัญญา เฟื้องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางอรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาล รองรับภาวะวิกฤตและความต้องการใช้น้ำบาดาลในกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการร่วมวางแผน วิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามผลการดำเนินงาน โดยนำเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการ ในระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกร ประชาชน และประเทศชาติต่อไป จากนั้นคณะได้เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ศักยภาพโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ บ้านหนองระกำ หมู่ 5 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

จาก https://www.prachachat.net  วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

กรมฝนหลวงจับมือกรมทรัพยากรฯ เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำบาดาล

รัฐมนตรีช่วยเกษตรฯ ระบุความร่วมมือระหว่างกรมฝนหลวงฯ กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ดอนมีน้ำใช้ทำการเกษตรมากกว่าในอดีต

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลระหว่างนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับนางอรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล การลงนามครั้งนี้จะทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ บูรณาการงานร่วมกันทั้งด้านวางแผน วิเคราะห์ ประเมินผลและนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้ ทั้ง 2 หน่วยงานจะมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายเติมน้ำบาดาลลงสู่ใต้ดินธรรมชาติ โดยการปฏิบัติการฝนหลวง ซึ่งปีแรกจะเน้นพื้นที่อำเภอตากฟ้าและทุกอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ ปีต่อไปจะขยายผลไปยังทุกพื้นที่เขตเงาฝนทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะยังได้ลงพื้นที่บ้านหนองระกำ หมู่ 5 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานที่อยู่ในเขตเงาฝน ก่อนหน้านี้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำปลูกอ้อยได้เพียง 1 รอบต่อปี ผลผลิตต่อไร่ตกต่ำ รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ภายหลังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ทำให้มีน้ำเพาะปลูกอ้อย เพิ่มผลิตต่อไร่ได้มากขึ้น อีกทั้งเมื่อมีน้ำทำการเกษตรยังได้ต่อยอดไปปลูกพืชผสมผสาน เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง ทานตะวัน กล้วย ไผ่หวาน มะเขือเทศ มะเขือยาว มะนาว มะพร้าว และมะม่วง สามารถปลดหนี้ได้ภายใน 3 ปี

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า การขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลเขาชายธงนี้เพียง 50 เมตร จะได้น้ำมาใช้ในการเกษตรและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำการเกษตรในพื้นที่ดอน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ทำให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าในอดีต

จาก www.tnamcot.com วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ก.เกษตรฯ ดันไทยมหาอำนาจทางเกษตร

ก.เกษตรฯ จัดทำยุทธศาสตร์เกษตรฯ ควบคู่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  มุ่งสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร เชื่อดันไทยเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการเสวนาเรื่อง “ไทยจะเป็นมหาอำนาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร” ว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ระยะ 20 ปี (ปี 2560 – 2579) รวมทั้งแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 ควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร กำหนดเป้าหมายให้เกษตรกรมีรายได้ 390,000 บาทต่อคน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กำหนดจีดีพีภาคเกษตรจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ต่อปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน มีเป้าหมายฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรปีละ 2 ล้านไร่ มีพื้นที่ชลประทาน 49.52 ล้านไร่ และยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาให้บุคลากรของรัฐเป็น Smart Officer และ Smart Researcher เชื่อมโยงการทำงานทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ โดยการปรับโครงสร้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมายด้านการเกษตรให้ทันสมัย ซึ่งทั้ง 5 ยุทธศาสตร์นี้ คือ สิ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการให้บรรลุผลใน 20 ปีข้างหน้า

นายลักษณ์ กล่าวว่า การพัฒนาภาคการเกษตรจาก 3.0 ไปสู่ 4.0 เพื่อเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจะทำให้ประชาชนมีงานทำ มีการจ้างแรงงาน และเป็นต้นแบบของประเทศอื่น ปัจจุบันภาคการเกษตรไทยยังมีปัญหาและช่องว่างเรื่องความเหลื่อมล้ำของภาคการเกษตร เกษตรกรมีรายได้ค่อนข้างต่ำ และเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทายที่จะทำให้ภาคการเกษตรของไทยมีความเข้มแข็ง ทั้งเรื่องความสามารถการแข่งขันของเกษตรกรไทย เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง การขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากภาคเกษตรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ รวมถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ แต่ภาคเกษตรไทยยังเป็นความหวังของไทยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ต่อไปในอนาคต.

จาก www.tnamcot.com วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“พาณิชย์” เปรียบเทียบสินค้าไทย-อาเซียน พบต่ำสุดหลายรายการ

 “พาณิชย์” เปรียบเทียบราคาจำหน่ายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยกับประเทศในอาเซียน เผยหลายสินค้าไทยต่ำสุดในอาเซียน บางรายการไทยอยู่อันดับสอง แต่โดยรวมดีกว่าหมด ชี้ให้เห็นว่าค่าครองชีพของไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญของไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ไก่สดชำแหละ (น่องติดสะโพก) ไข่ไก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปลากระป๋อง นมสดพาสเจอไรซ์ น้ำมันปาล์ม ข้าวสาร เนื้อหมู และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น โดยพบว่าราคาจำหน่ายของไทยเฉลี่ยต่ำสุดเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายในประเทศอาเซียนเกือบทุกสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าจำเป็นของไทยมีราคาถูกกว่าและมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าชาติอาเซียนอื่น

สำหรับราคาจำหน่ายไก่สดชำแหละของไทยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 67.50 บาท ต่ำที่สุดในอาเซียน รองลงมาคือ สปป.ลาว กก.ละ 97 บาท เวียดนาม กก.ละ 104.20 บาท กัมพูชา กก.ละ 104.30 บาท ฟิลิปปินส์ กก.ละ 104.60 บาท มาเลเซีย กก.ละ 105.80 บาท อินโดนีเซีย กก.ละ 139.40 บาท พม่า กก.ละ 161.70 บาท บรูไน กก.ละ 164.20 บาท และสิงคโปร์สูงสุด กก.ละ 218.70 บาท

ไข่ไก่ เวียดนามต่ำสุดเฉลี่ยฟองละ 3.10 บาท ไทยอันดับ 2 ฟองละ 3.35 บาท ตามมาด้วยมาเลเซียฟองละ 3.65 บาท สปป.ลาว ฟองละ 3.80 บาท พม่าและกัมพูชาเท่ากันฟองละ 4 บาท ฟิลิปปินส์ฟองละ 4.20 บาท อินโดนีเซีย ฟองละ 4.30 บาท สิงคโปร์ฟองละ 5.60 บาท และบรูไนสูงสุด ฟองละ 6 บาท

น้ำตาลทราย บรูไนต่ำสุด กก.ละ 16 บาท ไทยอันดับ 2 กก.ละ 22 บาท ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ กก.ละ 26 บาท พม่า กก.ละ 28 บาท เวียดนาม กก.ละ 31 บาท มาเลเซียและสิงคโปร์ กก.ละ 32 บาท สปป.ลาวและกัมพูชา กก.ละ 33 บาท อินโดนีเซียสูงสุด กก.ละ 36 บาท

ปลากระป๋อง (155 กรัม) ฟิลิปปินส์ต่ำสุด กระป๋องละ 14 บาท เวียดนามอันดับ 2 กระป๋องละ 16 บาท ตามด้วยไทย 18.50 บาท กัมพูชา 19.50 บาท สปป.ลาว 20 บาท อินโดนีเซีย 21 บาท พม่า 25 บาท มาเลเซีย 33 บาท สิงคโปร์ 36 บาท และบรูไนสูงสุด 39 บาท

นมสดพาสเจอไรซ์ (200 มล.) ไทยต่ำสุดเฉลี่ย 12.25 บาท รองลงมา คือ เวียดนาม 12.37 บาท บรูไน 12.97 บาท อินโดนีเซีย 14.97 บาท สปป.ลาว 15.62 บาท ฟิลิปปินส์ 16.80 บาท กัมพูชา 17.79 บาท มาเลเซีย 18.44 บาท สิงคโปร์ 18.80 บาท และพม่าสูงสุด 18.88 บาท

น้ำมันปาล์ม (1 ลิตร) ไทยต่ำสุดเฉลี่ยขวดละ 31 บาท รองลงมาคือ มาเลเซีย 36 บาท อินโดนีเซีย 38 บาท พม่า 40 บาท สปป.ลาว 49 บาท บรูไน 50 บาท กัมพูชา 56 บาท เวียดนาม 64 บาท สิงคโปร์ 70 บาท และฟิลิปปินส์สูงสุด 86 บาท

นอกจากนี้ ยังได้มีการสำรวจราคาจำหน่ายข้าวสาร โดยไทยและเวียดนามราคาใกล้เคียงกันที่ กก.ละ 28-30 บาท ส่วนกัมพูชา กก.ละ 31.35 บาท สปป.ลาว กก.ละ 36.40 บาท และพม่า กก.ละ 37.92 บาท สำหรับราคาเนื้อหมูของไทยต่ำสุด กก.ละ 120-125 บาท สปป.ลาว กก.ละ 132-140 บาท เวียดนาม กก.ละ 136.5-138.88 บาท และกัมพูชา กก.ละ 140.25 บาท ในส่วนของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่อซองของไทย 5 บาท เวียดนาม 5.40 บาท กัมพูชา 7 บาท และ สปป.ลาว 8 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในการดูแลราคาสินค้าไม่ให้ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าให้มีราคา คุณภาพ ปริมาณที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ตลอดจนการตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า โดยหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ แจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

จาก https://mgronline.com  วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

เงินบาททรงกรอบ 33.14 บาทต่อดอลลาร์ฯ สงครามการค้ายังกดดันค่าเงินในตลาดเอเชีย

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี ระบุ ค่าเงินบาทเปิดเช้าวันนี้ (5 ก.ค. 61) ที่ระดับ 33.14 บาทต่อดอลลาร์ฯ ทรงตัวจาก 33.14 บาทต่อดอลลาร์ฯ ณ สิ้นวันทำการที่ผ่านมา แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะถูกกดดันจากค่าเงินปอนด์และค่าเงินยูโรที่แข็งค่าขึ้น หลังดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (Markit Services PMI) ของฝั่งยุโรป ออกมาดีกว่าคาด ซึ่งเป็นไปได้ว่า ตลาดจะรอลุ้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ การจ้างงานนอกภาคเกษตรและการเติบโตของรายได้ รวมทั้ง รายงานการประชุมล่าสุดของเฟดในวันศุกร์นี้ (6 ก.ค. 61) ก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนสถานะถือครองดอลลาร์ อนึ่ง ความกังวลสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ จะยังสามารถกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดเอเชีย และกระทบค่าเงินเอเชียให้ผันผวนได้ ซึ่งถ้าหากค่าเงินหยวนยังคงอ่อนค่าต่อ ค่าเงินอื่น ๆ อย่าง ค่าเงินบาท ดอลลาร์สิงคโปร์ ก็จะอ่อนค่าตามได้เช่นกัน

สำหรับวันนี้ ตลาดจะจับตารายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (ISM Services PMI) ของสหรัฐฯ เพื่อหาแนวโน้มการขยายตัวของภาคการบริการ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของเศรษฐกิจ โดยตัวเลขที่ดีกว่าคาด (มากกว่า 58.5) จะช่วยหนุนแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ และอาจช่วยให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นได้เล็กน้อย มองเงินบาทวันนี้ (5 ก.ค. 61) มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในช่วงกรอบ 33.08-33.18 บาทต่อดอลลาร์ฯ

จาก www.thansettakij.com  วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ชาวไร่อ้อยกว่า100คนยื่นศาลปค.เพิ่มเติม ปมพิพาทก.อุตสาหกรรมเอื้อประโยชน์นายทุน

ชาวไร่อ้อย ยื่นศาล ก.อุตสาหกรรม เอื้อประโยชน์ นายทุน ศาลปกครองกลาง

ที่ศาลปกครองกลาง นายมนตรี คำพล นายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา จ.สระแก้ว ได้เป็นแกนนำตัวแทนเกษตรกรประมาณ 100 คน เข้ายื่นหนังสือและเอกสารเพิ่มเติม จากกรณีคดีทางสมาคมเกษตรกรชายแดนบรูพา สภาเกษตรกรสระแก้ว และเกษตรกรไร่อ้อย จ.สระแก้ว และ จ.ปราจีนบุรี จำนวน 735 คน ได้ร่วมกันยื่นฟ้อง กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 , ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 , บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 10 พ.ค.2555 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร

ทั้งนี้ ศาลปกครองชั้นต้นได้พิพากษาให้ผู้ฟ้อง 735 คน ชนะคดีแต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องที่ 1และ 2 ไม่ดำเนินตามคำพิพากษาที่สั่งให้เพิกถอนหลักเกณฑ์ตามหนังสือ สอน.ที่ อก.0601/862 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่องการกำหนดเงื่อนไข เรื่องการย้ายสถานที่ตั้ง และขยายกำลังการผลิตของโรงงานน้ำตาลเฉพาะหลักเกณฑ์ในข้อหนึ่งที่กำหนดให้โรงงานที่จะตั้งใหม่ต้องมีระยะห่างจากที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิมในเส้นทางที่ใกล้ที่สุดไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร

นอกจากผู้ถูกฟ้องที่ 1 และ 2 ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว แต่ก่อนหน้าวันที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ อ.1118/2558 เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2558 สรุปว่าศาลปกครองสูงสุด เห็นพ้องกับการที่ศาลปกครองชั้นต้นให้เพิกถอนในประเด็นดังกล่าวนั้น ปรากฏว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ในเรื่องระยะห่างระหว่างโรงงานใหม่และเก่าจากระยะทาง80 กิโลเมตรลดลงมาเหลือระยะห่าง 50 กิโลเมตร จึงทำให้คำพากษาศาลปกครองสูงสุดไม่มีผลใช้บังคับ

จากการกระทำดังกล่าวของกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงฯ ส่งผลให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสมาคมฯประมาณ 5,000 คน เดือดร้อนเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับซื้อผลผลิตอ้อย เนื่องจากการกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากทำให้มีข้อจำกัดต้องส่งอ้อยขายให้กับโรงงานน้ำตาลและอ้อยที่มีอยู่ใน จ.สระแก้ว เพียงโรงงานเดียวเท่านั้น ทำให้เกษตรกรขาดอำนาจต่อรอง เพราะจะเกิดการผูกขาดของนายทุนโรงงานน้ำตาลรายเดิมและรายเดียวใน จ.สระแก้ว

นายมนตรี กล่าวอีกว่า ดังนั้น วันนี้ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย จึงมายื่นเอกสารเพิ่มเติมกรณีพิพาทระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กับบริษัทน้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด เพื่อร้องขอความเป็นธรรมให้รอดพ้นจากหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้นายทุนรายเดียว

ทั้งนี้ มีผู้แทนสำนักงานศาลปกครองมารับหนังสือร้องเรียนดังกล่าว และรับปากว่าจะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป

จาก www.naewna.com วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ไทยถกอียูลดเสี่ยงสงครามการค้าขยายความร่วมมือทางศก.  

‘พาณิชย์’ หารือสหภาพยุโรปแลกเปลี่ยนความเห็นสถานการณ์การค้าโลก ในการประชุมคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 13 โดยพร้อมจะร่วมมือผลักดันการปฏิรูปการทำงานของ WTO เพื่อให้ความสำคัญกับระบบการค้าพหุภาคี และจะผลักดันการเจรจา WTO รอบโดฮาให้คืบหน้าโดยเร็ว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุนไทย-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพฯ เน้นการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน ที่หลายประเทศเริ่มมีการนำมาตรการกีดกันและตอบโต้ทางการค้ามาใช้ระหว่างกันมากขึ้น จนเกิดความตึงเครียดและเสี่ยงต่อการเกิดสงครามการค้า ที่ไทยและสหภาพยุโรปในฐานะสมาชิก WTO จะต้องร่วมมือกันผลักดันการปฏิรูปการทำงานของ WTO เพื่อให้ความสำคัญกับระบบการค้าพหุภาคี และให้สมาชิก WTO หลีกเลี่ยงการใช้มาตรการทางการค้าฝ่ายเดียวแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้า

โดยเฉพาะขณะนี้ ปัญหาเฉพาะหน้าของ WTO ที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องผลักดันให้ WTO แต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ที่ว่างอยู่ 3 ตำแหน่งให้ได้โดยเร็ว เพื่อให้องค์กรอุทธรณ์มีสมาชิกครบทั้ง 7 ตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้กลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของ WTO เกิดการชะงักงัน โดยเฉพาะระบบระงับข้อพิพาท WTO ถือเป็นที่พึ่งของประเทศกำลังพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา ในการผลักดันให้ประเทศที่แพ้คดีต้องปรับแก้ไขมาตรการ และดำเนินการตามผลคำตัดสินของคณะผู้พิจารณาและองค์กรอุทธรณ์ของ WTO

นางอรมน กล่าวเสริมว่า ฝ่ายไทยยังได้ใช้โอกาสนี้หารือกับสหภาพยุโรป เรื่องการผลักดันการเจรจา WTO รอบโดฮาให้คืบหน้า โดยเฉพาะข้อสั่งการจากที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ที่จัดขึ้นที่อาร์เจนตินาในปี 2560 เรื่องการจัดทำกฎระเบียบ WTO เรื่องการอุดหนุนประมง บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการขนาดย่อยเล็กกลางในการค้าโลก และการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับสหภาพยุโรป เรื่องพัฒนาการด้านกฎระเบียบการค้าการลงทุนของทั้งสองฝ่ายในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะแผนการยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชรวมทั้งน้ำมันปาล์ม ในปี 2573 ของสหภาพยุโรป โดยเหตุผลเรื่องการทำลายป่าไม้และเพิ่มก๊าซเรือนกระจก การออกกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการเตรียมออกกฎระเบียบของสหภาพยุโรป เพื่อจัดเก็บภาษีดิจิทัลกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ เป็นต้น

ซึ่งมาตรการเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนไทยที่ทำธุรกิจกับสหภาพยุโรป ไทยจึงขอให้สหภาพยุโรปจัดหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานและให้ข้อมูลในรายละเอียด เพื่อช่วยให้ฝ่ายไทยเข้าใจสาระสำคัญและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น ขณะที่สหภาพยุโรปได้ให้ความสนใจและสอบถามไทย เรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า ความคืบหน้าการจัดทำระบบการส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างอาเซียน การปรับแก้ไขกฎหมายศุลกากรและสรรพสามิต เป็นต้น ซึ่งสหภาพยุโรปเห็นว่า ไทยมีการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่ก้าวหน้าขึ้นมาก ทั้งกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแข่งขันทางการค้า และกฎหมายศุลกากร ที่ช่วยทำให้บรรยากาศการค้าการลงทุนดีขึ้น

ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 3 ของไทย ปี 2560 มีมูลค่าการค้า 44,302 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ 10.39 โดยไทยส่งออกไปสหภาพยุโรป 23,700 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้า 20,602 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5 และ 13.8 ตามลำดับ ไทยมีสัดส่วนการค้าประมาณร้อยละ 1 ของสหภาพยุโรปเป็นตลาดนำเข้าลำดับที่ 18 สัดส่วนร้อยละ 1.2 และเป็นตลาดส่งออกลำดับที่ 29 สัดส่วนร้อยละ 0.8 สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปสหภาพยุโรปได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ รถยนต์ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องปรับอากาศ ไก่แปรรูป เป็นต้น สินค้าที่ไทยนำเข้าจากสหภาพยุโรป ได้แก่ เครื่องจักรกลเครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบิน เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรไฟฟ้า และอุปกรณ์ยานยนต์ เป็นต้น

ในปี 2560 สหภาพยุโรปมีการลงทุนในไทยมูลค่าประมาณ 6,575.88 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยมีการลงทุนในสหภาพยุโรปมูลค่าประมาณ 11,622.98 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันสหภาพยุโรปมีการจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ และได้สรุปการเจรจา FTA กับเวียดนามและสิงคโปร์แล้ว และอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อจัดทำ FTA กับฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

จาก www.thansettakij.com  วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ต้องเสร็จภายในเดือนนี้! “ปลัดพสุ” เร่งหน่วยงานตรวจ-กำกับโรงงานกำจัด คัดแยกขยะ

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมกำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบโรงงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1.โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (โรงงานลำดับที่ 101) 2. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการคัดแยกหรือฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัตถุที่ไม่ใช้แล้ว (โรงงานลำดับที่ 105) และ3. โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ (โรงงานลำดับที่106) จำนวน จำนวน 2,265 โรงงานทั่วประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานไปแล้ว จำนวน 1,288 โรงงาน ซึ่งจังหวัดระยองนับว่ามีจำนวนโรงงานคัดแยกขยะมากถึง 179 โรงงาน ได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้ว 81 โรงงาน เหลือจำนวนโรงงานอีก 98 โรงงานที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ

การลงพื้นที่จังหวัดระยองของนายพสุฯ ในวันนี้ เพื่อกำกับการดำเนินการตรวจสอบโรงงานกลั่นตัวทำละลายแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ของ บริษัท เอเซีย รีไฟนิ่ง จำกัด จังหวัดระยอง เป็นโรงงานประเภท 106 ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบ กลั่นตัวทำละลายที่ใช้งานแล้ว เช่น ทินเนอร์ อีเธอร์ แอลกอฮอล์ ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้

ส่วนบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (GENCO) เป็นโรงงานประเภท 101 และ 105 ประกอบกิจการบำบัด/กำจัด และฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม ประเภท น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว เศษพลาสติก เศษไม้ เศษยาง เศษกระดาษที่ไม่ปนเปื้อนสารเคมี เป็นต้น รับกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมปริมาณปีละ 80,000 ตัน

ทั้งนี้ภายหลังที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อุตสาหกรรมจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบโรงงานแล้วเสร็จทั้ง 2,265 โรงงาน จะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อเสนอให้นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้

จาก https://www.prachachat.net   วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พณ.เสนอ’สมคิด’ดันเกษตรกรขึ้นทะเบียน คุมกำเนิดผลผลิตเกินบริโภค

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ ว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ รวมกันจัดทำแผนงานปฏิบัติสำหรับการดูแลสินค้าเกษตร เพื่อป้องกันปัญหาผลผลิตล้นและราคาตกต่ำ อาทิ ลำไย ลองกอง รวมถึงพืชเกษตรกรโดยรวม เนื่องจากปีนี้พืชมีผลผลิตสูงกว่าปีก่อน และที่กำลังเป็นปัญหาคือมะพร้าว ซึ่งขณะนี้กระทรวงพาณิชย์เตรียมแนวทางในการแก้ปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ เสนอต่อคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาที่กำหนดประชุมวันที่ 16 กรกฎาคมนี้

ทั้งนี้ ในแผนงานการดูแลปัญหาผลผลิตพืชล้นตลาดหรือขาดแคลนในระยะยาว คือ ผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชแต่ละชนิด เพื่อให้รู้พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วง หากพบว่าผลผลิตเกินความต้องการ หรือการนำเข้าจากต่างประเทศลดลง ก็จะออกมาตรการช่วยเหลือหรือชดเชยเกษตรกร รวมถึงเจรจากับประเทศผู้นำเข้าหลักของพืชชนิดนั้น หากต้องใช้มาตรการป้องกันอุตสาหกรรมในประเทศก็ต้องเร่งดำเนินการ เช่น มะพร้าวก็ต้องหารือกับอินโดนีเซีย เป็นต้น

สำหรับความคืบหน้าการเอาผิดกับผู้รวบรวมผลผลิตการเกษตร(ล้ง) เตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า วันที่ 9 กรกฎาคมนี้ เพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการเอาผิดอย่างไร รวมถึงเปิดพิจารณาไต่สวนเรื่องร้องเรียนต่างๆ และผลักดันการจัดตั้งบอร์ดแข่งขันทางการค้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 5 กรกฎาคม กรมการค้าต่างประเทศเตรียมแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีแก้ปัญหาราคามะพร้าวต่ำสุดรอบ 10 ปี หลังจากชาวสวนมะพร้าวของไทยออกมาระบุว่าการเปิดเสรีนำเข้าจากประเทศในอาเซียน และจำหน่ายในราคาถูกกว่าในประเทศ ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกลงจากลูกละเกิน 10 บาทในปีก่อน เหลือ 3-5 บาทในขณะนี้ โดยทำหนังสือร้องให้รัฐบาลเข้าแก้ไขด่วน

จาก https://www.matichon.co.th วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รมว.พลังงานชี้อนาคตพลังงานไทยมั่งคั่ง

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ชี้อนาคตพลังงานไทยเน้นมั่งคั่ง ขณะแหล่งเอราวัณ - บงกช ถือเป็นร้อยละ 76 ของก๊าซที่ผลิตในอ่าวไทย

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า อนาคตพลังงานไทย ระบบจะต้อง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งการผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณ – บงกช ถือเป็นร้อยละ 76 ของก๊าซที่ผลิตในอ่าวไทย และกำลังจะสิ้นสุดอายุสัมปทานวันที่ 25 มีค. 65

ขณะที่เงื่อนไขการประมูลผลิตก๊าซจากแหล่งเอราวัณ-บงกช โดยมีข้อกำหนด อาทิ ปริมาณการผลิตและขายก๊าซธรรมชาติแหล่งเอราวัณ ขั้นต่ำ 10 ปีแรก ต้องมีปริมาณการขาย 800 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน บงกช 700 ล้านลบ.ฟุตต่อวัน สำหรับราคาอ้างอิงจากสูตรราคาปัจจุบัน โดยมีค่าคงที่ (Pc) เป็นตัวแปร อีกทั้งข้อเสนอหลัก คือ ใช้ค่าคงที่ (Pc)ต้องไม่สูงกว่า 214.26 บาท/ล้านบีทียู รัฐจะต้องได้ส่วนแบ่งกำไรตามข้อเสนอไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ตลอดสัญญา และต้องเสนอการจ้างงานไทย สิ้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สิ้นปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 90

จาก https://www.innnews.co.th  วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สงครามการค้าฉุดส่งออกปี62โตต่ำ5%

ธปท. มองมาตรการกีดกันการค้ารุนแรงมากขึ้นในปี 62 ปริมานการค้าลดลง ฉุดส่งออกไทยขยายต่ำกว่าที่คาดร้อยละ 5

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยรายงานนโยบายการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ว่า เศรษฐกิจยังคงมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่องคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 ในปีนี้ และในปีหน้าขยายตัวร้อยละ 4.2 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 9 แต่ยังคงต้องจับตามาตรการกีดกันทางการค้าและการตอบโต้ในต่างประเทศ ที่ถึงแม้ว่าจะส่งผลกับการส่งออกในปีนี้ไม่มากนัก แต่ในปีหน้าเชื่อว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น อาจส่งผลกระทบทำให้ปริมาณการค้าโลกลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกของไทย อาจจะขยายตัวต่ำกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ว่าการส่งออกจะขยายตัว ร้อยละ 5

ในขณะที่ มองว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ในขณะที่ภาครัฐยังคงมีมาตรการควบคุมราคาพลังงานเพื่อไม่ให้กระทบกับต้นทุนการขนส่งและต้นทุนอาหารสำเร็จรูปมากนัก คาดว่าในปีนี้อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 1.1 และในปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ 1.2

จาก https://www.innnews.co.th  วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตั้งบอร์ดจัดการปัญหาขยะอุตฯ กำกับคุมเข้มโรงงาน ไม่ทำชาวบ้านเดือดร้อน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมโดยมีตนเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน

องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ชุดนี้ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ มีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นรองประธานกรรมการ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมทุกเขต ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการด้านกฎหมาย อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมภายในประเทศและต่างประเทศตามอนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด บริหารจัดการ กำกับ ดูแลโรงงาน

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานอีก 5 ชุด ได้แก่ 1.คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย 2.คณะทำงานฝ่ายวิชาการและระบบไอที 3.คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการ 4.คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ 5.คณะทำงานฝ่ายรายงานการประชุม โดยวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 คณะทำงานทั้ง 5 ชุดจะได้รายงานความก้าวหน้าทั้งหมดและทำแผนการทำงานให้คณะกรรมการบริหารฯได้รับทราบ

การตรวจกำกับดูแลโรงงานเกี่ยวกับการคัดแยกซากอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก 2,420 โรงงาน ขณะนี้ตรวจสอบไปแล้ว 1,066 โรงงาน และได้สั่งการตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ. 2535 มาตรา 37 ให้โรงงานปรับปรุงและแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 179 โรงงาน และสั่งการให้หยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 จำนวน 7 โรงงาน

จาก www.naewna.com วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

KTIS ลุยไบโอฮับนครสวรรค์

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเกษตรไทย อินเตอร์แนชั่นแนล ชูการ์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการไบโอคอมเพล็กซ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ ทางกลุ่ม KTIS ได้ร่วมทุนกับบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) บริษัทลูกในเครือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ได้แก้แบบวิศวกรรมขั้นสุดท้ายแล้ว พร้อมดำเนินการทันที โดยมีงบฯลงทุนรวม 8,000 ล้านบาท บนที่ดิน 1,000 ไร่ ในเฟสแรก จากพื้นที่โครงการรวมทั้งหมด 2,000 ไร่ และทำการหีบอ้อยจำนวน 2.4 ล้านตัน/ปี เพื่อผลิตเป็นเอทานอลโดยตรง คาดมีกำลังการผลิตเอทานอลได้ 6 แสนลิตร/วัน

ด้านนายชนะศิริ วานิช ผู้จัดการฝ่ายโครงการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC กล่าวว่า โครงการไบโอคอมเพล็กซ์นครสวรรค์ดำเนินงานแบ่งเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรกเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประกอบด้วย การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ไบโอแมสจากชานอ้อย ตั้งเป้าผลิตไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นใช้หมุนเวียนในโครงการประมาณ 50 เมกะวัตต์ และจะจำหน่ายอีก 30 เมกะวัตต์ รวมถึงการผลิตไบโอเอทานอล นอกจากนี้จะมีการพัฒนาการปลูกอ้อยและการสร้างความรู้ให้เกษตรกร เพื่อรองรับการผลิตเอทานอล คาดใช้ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี หรือภายในปี 2563

ในส่วนของเฟส 2 ตั้งเป้าไว้ภายใน 5 ปีจากเฟสแรก จะพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงผลิตพลาสติกชีวภาพและอุตสาหกรรมยา รวมถึงอาหารสัตว์ และสารอาหาร ซึ่งจะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต และชีวเวชภัณฑ์ โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงอีก 1.5 ล้านตัน รวมเป็น 3.9 ล้านตัน รวมถึงอาหารสัตว์และสารอาหารซึ่งจะเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคตและชีวเวชภัณฑ์

“การพัฒนาดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 48,000 บาท/คน/ปี เป็น 75,000 บาท/คน/ปี พร้อมกับการจ้างงานในภาคเกษตรอย่างน้อย 10,000 ครัวเรือน เมื่อสำเร็จตามเป้าในเฟส 1 ด้วยกำลังการผลิต 6 แสนลิตรต่อวัน หรือแปลงเป็นรายปีประมาณ 186 ล้านลิตร/ปี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มซัพพลายเข้าไปในตลาด ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้เอทานอลในราคาที่เป็นธรรม”

จาก https://www.prachachat.net  วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สรท.ชี้สงครามการค้ายังไม่กระทบส่งออกไทยคาดQ4เห็นผลชัด

สรท. ชี้ขณะนี้สงครามการค้ายังไม่กระทบการส่งออกไทย แต่เสี่ยงว่าจะเห็นผลกระทบชัดเจนในไตรมาส 4 ระบุยังต้องจับตาสถานการณ์ พร้อมหารือกับกระทรวงพาณิชย์หาทางรับมืออย่างใกล้ชิด

นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒนพงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เปิดเผยถึงสถานการณ์ส่งออกว่า การส่งออกไทยยังคงขยายตัวได้ดี โดยในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การส่งออกมีมูลค่า 22,257 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวได้ถึง 11.4 % เติบโตต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ส่งผลให้ช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกเติบโตที่ 11.7% อย่างไรก็ตามเมื่อคำนวณเป็นเงินบาทมูลค่าส่งออกในเดือน พ.ค.61 ขยายตัวเพียง 1.37% ส่วนยอดส่งออกช่วง 5 เดือน หากคิดเป็นเงินบาทก็เติบโตได้เพียง1.7% เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรค่อนข้างตกต่ำ

สำหรับผลกระทบจากสงครามการค้า ระยะสั้นในภาพรวมยังไม่กระทบการส่งออกไทย มีเพียงสินค้าในกลุ่มเหล็กเท่านั้นที่กระทบ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบก็จะมีทั้งเชิงบวกและลบ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอาหารเป็นดาวรุ่งที่ยังมีแนวโน้มส่งออกไปสหรัฐและจีน ได้อีกมาก ขณะที่สินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงยานยนต์และส่วนประกอบ มีโอกาสได้รับผลกระทบเชิงลบ ซึ่งยังต้องรอให้สหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าจะปรับขึ้นภาษีสินค้าในกลุ่มใดบ้างและจะปรับขึ้นอย่างไร

คาดว่าภายใน 1-2 เดือนจะมีความชัดเจนมากขึ้น โดย สรท.พร้อมทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการรับมือกับผลกระทบดังกล่าว และจะหาทางเปิดเจรจาในกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบด้วย ทั้งนี้ หากเกิดผลกระทบก็จะเห็นชัดเจนในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ แต่ขณะนี้ยังเชื่อว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในปีนี้ยังจะสามารถเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 8%

จาก www.thansettakij.com  วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผู้ว่า ธปท. เตือนค่าเงินบาทผันผวนยาว ชี้ลงทุนผงกหัว

ธปท.ชี้ค่าเงินผันผวนยาว หลังธนาคารกลางหลายประเทศขึ้นดอกเบี้ย และสงครามทางการค้ายังไม่ยุติ ส่งผลตลาดเงินตลาดทุนผันผวนต่อไม่หยุด ด้านเศรษฐกิจแววดีต่อเนื่อง แรงบริโภค ลงทุนผงกหัว

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กล่าวว่า ค่าเงินบาทในระยะนี้ ถือว่าอยู่ในทิศทางอ่อนค่า และเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันกับภูมิภาค หลังธนาคารกลางหลายประเทศมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้น รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการกีดกันทางการค้าที่ยังไม่เห็นข้อยุติในเร็ววันนี้ ทำให้ตลาดเงินตลาดทุนผันผวนไปอีกพักใหญ่

“ค่าเงินบาทยังเป็นสภาวะที่ผันผวนสูง ต่อเนื่องไปอีกระยะทีเดียว สหรัฐก็ขึ้นดอกเบี้ยต่อ ธนาคารกลางยุโรป(ECB)ก็หยุดการซื้อพันธบัตร การกีดกันทางการค้าก็ยังไม่เห็นข้อยุติ และปลายปีก็มีการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเหล่านี้จะเป็นประเด็นให้ค่าเงินผันผวนต่อ เราจึงวางใจไม่ได้ เพราะตลาดเงินตลาดทุนยังผันผวนต่อได้ คงไม่จบเร็วๆ นี้” วิรไทกล่าว

ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบัน ยอมรับว่า เริ่มเห็นสัญญาณที่ดีต่อเนื่อง ทำให้ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) มีการปรับตัวเลขจีดีพีเพิ่มขึ้นเป็น 4.4 % จาก 4.1% ในปีนี้ ทั้งการส่งออก ท่องเที่ยวและการบริโภค การลงทุนในประเทศที่ดีขึ้นต่อเนื่อง

จาก https://www.prachachat.net   วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มั่นใจเศรษฐกิจครึ่งปีหลังสดใส พาณิชย์ฟุ้งส่งออกทั้งปีทะลุ 9%

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ แถลงแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการค้าไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ว่า มีแนวโน้มที่ดี โดยการส่งออกทั้งปีจะเป็นบวกไม่ต่ำกว่า 9% มูลค่า 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จากปัจจัยค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มอ่อนตัวลง ซึ่งเชื่อว่าทั้งปีก็น่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบที่กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ 32-34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ

ในขณะที่การส่งออก 5 เดือนก็ยังขยายตัวในระดับสูงถึง 11.6% สอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันของไทยและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยมีสินค้าสำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อน เช่น รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ขยายตัวได้ดี รวมทั้งสินค้าเกษตรสำคัญก็มีแนวโน้มปรับตัวที่ดีตามลำดับ ทั้งจากความต้องการและราคาที่ยังขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และการผ่อนคลายของแรงกดดันจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับลด TIP Report ลงมาเป็น Tier 2 ในขณะที่การนำเข้ายังขยายตัวและเอื้อต่อการผลิตและสนับสนุนการบริโภคในประเทศ โดย 5 เดือนขยายตัว 16.6% โดยรวมแล้วการค้าระหว่างประเทศยังเกินดุลในระดับที่ดี

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าหาตลาดส่งออกใหม่ๆ ตลอดเวลา ขณะที่สงครามการค้าไม่ได้กระทบกับประเทศไทยมากนัก ขณะเดียวกันพบว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มจะสดใส เนื่องจากการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว มันสำปะหลัง ข้าวโพด ราคาเป็นบวกต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้รายได้ของแรงงานภาคเกษตรเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันกระทรวงเดินหน้าลดค่าครองชีพให้กับประชาชนภายใต้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้ถือบัตรตั้งแต่เริ่มโครงการ 7% หรือกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนด้านเสถียรภาพราคา พบว่าเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับแบบค่อยเป็นค่อยไป ล่าสุด มิ.ย. 1.38%, และ 6 เดือนแรก 0.97% โดยมีปัจจัยสำคัญจากการปรับขึ้นของราคาพลังงานและอุปสงค์ที่ยังอยู่ในระดับที่ดี

นายสกนธ์ กล่าวอีกว่าการบริโภค การลงทุน การใช้จ่ายภาครัฐและการค้าระหว่างประเทศ มีสัญญาณที่ดีขึ้นทุกตัวโดยการบริโภค มีสัญญาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากตัวเลขการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม การบริโภคภาคเอกชน สอดคล้องกับปริมาณเงินในระบบ ในขณะที่การลงทุนขยายตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งการลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ การจำหน่ายปูนซีเมนต์ การจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อแนวโน้มการลงทุนในช่วงที่เหลือของปี สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐ ยังขยายตัวได้ดีจากการดำเนินนโยบายแบบขยายตัวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยจะเห็นว่าการใช้จ่ายของรัฐขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จาก 0.2% ในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมา เป็น 1.9% ในไตรมาสล่าสุด

จาก https://www.khaosod.co.th   วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

มิตรผลชง4พันไร่ตั้งนิคมบ้านไผ่ BOIเล็งเว้นภาษีไบโอเทคโนโลยีขั้นสูงกว่า10ปี

“มิตรผล” เตรียมที่ดิน 4 พันไร่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ขึ้น “นิคมอุตสาหกรรมชีวภาพ” “อิสระ” เผย BOI เตรียมพิจารณาสิทธิประโยชน์ “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ธุรกิจไบโอชีวภาพแบ่งตามเทคโนโลยีระดับกลาง-เทคโนโลยีขั้นสูง อาจได้รับยกเว้นมากเป็นพิเศษกว่า 10 ปี ด้าน “เกษตรไทย” ผนึก GGC เดินหน้าไบโอฮับนครสวรรค์ แก้แบบวิศวกรรมขั้นสุดท้ายเสร็จแล้ว พร้อมลุยเฟสแรกทันที 8 พันล้านบาท

หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งโครงการเขตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) มูลค่า 1.33 แสนล้านบาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนภาคเอกชนใช้นวัตกรรมไปวิจัยต่อยอดสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีพื้นที่นำร่อง 3 โครงการ ได้แก่ ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.ขอนแก่น ขณะนี้แผนพัฒนาอุตสาหกรรม (2561-2570) อยู่ระหว่างรอกระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนั้น

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานอาวุโส บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้บริษัทน้ำตาลมิตรผลได้เตรียมที่ดินประมาณ 4,000 ไร่ บริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมชีวภาพแล้ว แต่พื้นที่บางส่วนยังติดผังเมืองไม่สามารถจัดตั้งโรงงานได้ เท่าที่ทราบเวลานี้ทางรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังพิจารณาแก้ไข เพราะเดิมในการจัดทำผังเมืองไม่ได้คิดถึงภาคเกษตร ว่าโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรควรต้องตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตร หากโรงงานไปตั้งไกลจากพื้นที่ปลูกพืชเกษตร จะทำให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรลำบาก เพราะจะเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งไกล ซึ่งคิดว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ แต่จะทำอย่างไรให้เป็นอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร พวกอุตสาหกรรมสีเขียว ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก รวมถึงการพิจารณาเรื่องการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จะพิจารณาว่าเป็นเทคโนโลยีระดับกลาง เทคโนโลยีระดับสูง อาจจะได้รับการ “ยกเว้น” ภาษีเงินได้นิติบุคคลในระยะเวลาที่แตกต่างกันไป เช่น ถ้าเป็นเทคโนโลยีระดับสูงอย่างการวิจัยพวกฟาร์มาซูติคอล วิตามิน ยาฆ่าเชื้อ อาจจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมาก 10 กว่าปี จะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษ

“จริง ๆ แล้วโรงงานไบโอชีวภาพควรขึ้นได้ทั่วประเทศ เพราะไบโอชีวภาพใช้พืชเกษตรเป็นวัตถุดิบในการผลิต ขึ้นอยู่กับใช้พืชชนิดไหน อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ โดยนำร่องที่จังหวัดขอนแก่น และนครสวรรค์ก่อน อยู่ที่การวิจัย การผลิตจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไร เช่น ผลิตยีสต์ วิตามิน อาหารเสริม ผลิตได้ตั้งแต่ทางภาคเหนือจดใต้ ผมคิดว่าเรื่องไบโอชีวภาพมันเกิดอยู่แล้ว พวกผู้ประกอบการรายเล็ก SMEs ที่ทำพวกอาหารเพื่อสุขภาพก็ถือว่าใช่ และพวกน้ำตาลแคลอรีต่ำก็ใช่ มิตรผลก็เริ่มทำยีสต์ และน้ำตาลแคลอรีต่ำเราก็ทำอยู่ แต่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีก เพียงแต่ใครวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งต้องใช้การวิจัยอย่างลึกซึ้ง จะได้รับสิทธิประโยชน์มากหน่อย” นายอิสระกล่าว

เล็งวิจัยเบกกิ้งยีสต์ชนิดพิเศษ

นายอิสระกล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันที่ดิน 4,000 ไร่ ที่จะทำเป็นนิคมอุตสาหกรรม แต่ยังตั้งไม่ได้ ต้องใช้เวลา ตามแผนที่วางไว้ภายในนิคมอุตสาหกรรมจะมีบริษัทพันธมิตรอื่น ๆ เข้ามาร่วมภายในนิคมอุตสาหกรรมด้วย สำหรับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ เฟสแรก ได้เริ่มทำวิจัยน้ำตาลที่มีแคลอรีต่ำ เริ่มทำอาหารสัตว์ กำลังดูจะทำเบกกิ้งยีสต์ (baking yeast) ที่นำไปทำขนมปัง จะเป็นยีสต์ชนิดพิเศษ ซึ่งทำจากกากน้ำตาล (โมลาส) ซึ่งจะเป็นยีสต์ที่บริษัทคนไทยผลิตได้เอง โดยทุกวันนี้ยีสต์ที่ขายในท้องตลาดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมเหล่านี้ต้องมีโนว์ฮาวมาก จึงควรต้องมีพาร์ตเนอร์ที่ทำธุรกิจเหล่านี้ในตลาดอยู่แล้ว

“เราอยากทำผลิตภัณฑ์ออกมาสู่ท้องตลาดเร็วที่สุด แต่ยังบอกไม่ได้ว่า ภายในกี่ปี เพราะการทำวิจัยและพัฒนาสินค้านวัตกรรมเหล่านี้ต้องลึกซึ้ง ไม่ใช่อยู่ ๆ ทำออกมาแล้วสู้คนอื่นไม่ได้ก็ไม่ควรทำ ต้องรอความพร้อม ตอนนี้อาหารสัตว์เราก็ทำอยู่ ทั้งโรงงานน้ำตาลของมิตรผลที่ประเทศจีนและโรงงานน้ำตาลของมิตรผลที่ประเทศไทยช่วยกันทำการวิจัย โดยประเทศจีนมีเทคโนโลยี มีงานวิจัยที่รวดเร็ว มหาวิทยาลัยในจีนก็ช่วยในเรื่องงานวิจัยอยู่มาก” นายอิสระกล่าวว่าสำหรับงบฯลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของกลุ่มมิตรผลที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายจะลงทุนปีละ 500 ล้านบาท แต่ปัจจุบันยังไม่ถึง เพราะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ว่าจะวิจัยเรื่องอะไรแล้วได้ผลไปดูนักวิจัยด้วย ไม่ใช่อยู่ ๆ นำเงินไปให้ใครก็ได้ ต้องคัดสรรคนที่เชี่ยวชาญทั้งนักวิจัยคนไทยและชาวต่างประเทศ

รง.ใหม่ อ.บ้านไผ่ติดผังเมือง

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า ได้แก้ปัญหากรณีโรงงานในเขตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ติดปัญหาผังเมืองในพื้นที่ 3 จังหวัด (นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ขอนแก่น) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้เสนอให้แก้ประกาศแนบท้ายกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดประเภทโรงงานใหม่จาก “เคมี” เป็น “เคมีชีวภาพ” กับเสนอให้ผู้ประกอบการสามารถตั้งโรงงานไบโอชีวภาพในเขตที่เป็นสีเขียวได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแก้สีผังเมือง ซึ่งทั้ง 2 แนวทางอยู่ที่การพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอในการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

สำหรับส่วนต่อขยายการลงทุนในโครงการ Bioeconomy ในภาคอีสานตอนกลางลงทุน 29,705 ล้านบาท ในขอนแก่น ประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรม Bioeconomy ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ร่วมกับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (BIG), โครงการผลิตเอนไซม์น้ำ Yeast Probiotics และ Beta-glucan ของกลุ่มบริษัท เอเชีย สตาร์ เทรด จำกัด (AST) และบริษัท เอเชีย สตาร์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (ASAH), โครงการ Dried Yeast-เอนไซม์ไฟเตส สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร-Lactic Acid/Sugar Alcohol สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องสำอาง ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล, บริษัท ดีเอสเอ็ม นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด (DSM), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF, บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัท อูเอโนไฟน์เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด (UENO)

ทั้งนี้ กลุ่มน้ำตาลมิตรผลถือเป็น 1 ใน 36 โรงงานที่ยื่นขอจัดตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่กับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ตั้งแต่ปลายปี 2558 และได้ใบรับรองการตั้งโรงงานน้ำตาลใหม่ไปแล้ว แต่พื้นที่ยังติดปัญหาผังเมือง โดยกลุ่มมิตรผลยื่นเสนอขอตั้งโรงงานใหม่ทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ (อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด)-บริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ (อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ)-บริษัทน้ำตาลมิตรผล (อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น)-บริษัทน้ำตาลมิตรผล (อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ) และบริษัทชูการ์ เอคเซ็ลเล็นซ (อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์)

จาก https://www.prachachat.net  วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กรมชลเปิดตัวเครื่องตรวจดินไฮเทค แบบพกพา-ประหยัดเวลา-ค่าใช้จ่าย

นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้สนับสนุนบุคลากรภายในหน่วยงานให้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเข้ามาช่วยเสริมการทำงาน โดยล่าสุดในงาน “ย้อนรอย 116 ปีกรมชลประทาน” ได้มีการเปิดตัวเครื่องมือใช้ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบงานฐานรากและงานถมดินแบบพกพา ซึ่งช่วยให้ประหยัดต้นทุน ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

นายชาญชัย ศรีสุธรรม วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า เครื่องมือตอกทดลองขนาดเล็กแบบพกพาเป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบความแน่นของชั้นดิน เพื่อเอาค่าความแน่นของชั้นดินไปประเมินค่าคุณสมบัติด้านวิศวกรรมชั้นดิน เพื่อใช้ในการออกแบบฐานรากของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งในทางชลประทานได้แก่การสร้างเขื่อน คลอง อาคารชลประทาน เป็นต้น

“ปกติเราใช้เครื่องมือวัดที่มีขนาดใหญ่ เรียกว่า เครื่องตอกทดลองแบบมาตรฐาน ความสูง 3 เมตร การใช้งานต้องมีการขนย้าย ใช้แรงงาน 3-5 คน ในการประกอบและใช้เวลาหลายวันในการประมวลผล ทำให้บางกรณีอาจทำงานไม่ทันเวลา เพราะต้องรอคน รอของ ดังนี้เราจึงคิดค้นพัฒนาของใหม่ให้เล็กลง เคลื่อนย้ายง่ายเพราะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 15 กิโลกรัม สามารถนำขึ้นไปบนภูเขาสูงได้สะดวกกว่า ใช้บุคลากรเพียง 1-2 คน ก็อ่านค่าต่างๆ ของชั้นดินได้ ส่งผลให้การตัดสินใจรวดเร็วเหมาะกับการใช้งานในกรณีฉุกเฉินเช่นกัน”

นายชาญชัยกล่าวต่อว่า ได้นำเครื่องมือตอกขนาดเล็กฯ ไปใช้งานจริงแล้ว 2 แห่ง คือ ที่คันคลองของอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อตรวจสอบประเมินชั้นดินที่เกิดการสไลด์ว่าต้องซ่อมแซมและป้องกันอย่างไร กับตรวจสอบชั้นดินเพื่อออกแบบฐานรากให้กับโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ด้านหลังเป็นเหว ด้านข้างเป็นภูเขา แต่ปรากฏว่าการทำงานทำได้สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 1-2 วัน งานก็เสร็จสิ้น นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมในยุคที่กรมชลประทาน กำลังจะพัฒนาและเดินไปสู่องค์กรอัจฉริยะได้อย่างเหมาะเจาะจริงๆ

จาก www.naewna.com วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ก.อุตฯตั้งคกก.แก้ปัญหากากอุตสาหกรรม

ก.อุตสาหกรรม ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหากากอุตสาหกรรม พร้อมทำแผนปฏิบัติการตามอนุสัญญาบาเซล

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการตามอนุสัญญาบาเซล ว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด พัฒนาระบบการกำกับดูแลและระบบฐานข้อมูล บริหารจัดการ กำกับ ดูแลโรงงาน ทั้งบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ

ขณะที่การตรวจกำกับดูแลโรงงานเกี่ยวกับการคัดแยกซากอิเล็กทรอนิกส์และเศษพลาสติก จำนวน 2,420 โรงงาน ได้มีการตรวจสอบไปแล้ว 1,066 โรงงาน และได้สั่งการตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 37 ให้โรงงานปรับปรุง และแก้ไขโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 179 โรงงาน และได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการ ตามมาตรา 39 จำนวน 7 โรงงาน

จาก https://www.innnews.co.th  วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ยัน‘พาราควอต’ช่วยลดต้นทุน กรมวิชาการฯออกหน้าการันตี กฤษฎาเร่งถกแนวทางควบคุม

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาการควบคุมวัตถุอันตราย พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ว่า ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเรื่องดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ตั้งคณะกรรมการทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อหาทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยต้นเดือนกรกฎาคม 2561 จะเชิญองค์กรอิสระ ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ เกษตรกร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน มาช่วยกันยกร่างว่า สิ่งที่กรมได้ศึกษามา ยังขาดเหลืออะไร และควรเพิ่มเติมอะไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกัน และจะนำไปเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการนำไปยกร่างกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

ด้าน นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จะยังไม่มีการยกเลิกการใช้สารดังกล่าว แต่จะส่งนักวิชาการเกษตรลงพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่นทุกจังหวัด เร่งให้ความรู้กับเกษตรกร เช่น การจำกัดการใช้ โดยเฉพาะกลุ่มพืชผักสวนครัว จะห้ามไม่ให้เกษตรกรใช้สารดังกล่าวในการกำจัดวัชพืช เพราะไม่เหมาะสมและเป็นอันตราย แต่สารดังกล่าวเหมาะกับพืชกลุ่มอ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง มากกว่า และหลังจากนี้จะเดินหน้าส่งนักวิชาการให้ความรู้ การใช้ที่ถูกวิธี เช่น การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน จะช่วยลดปัญหาการได้รับอันตรายจากการใช้สาร เพราะในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ใช้แบบถูกวิธีจนทำให้ไม่เกิดอันตราย ทั้งนี้ยืนยันว่า การใช้สารพาราควอตถ้าใช้ถูกวิธีจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรอย่างมาก เพราะจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมหาศาล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างสารพาราควอต กับสารกลูโฟซิเนต ซึ่งพาราควอตจะออกฤทธิ์ให้วัชพืชตายภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังฉีดพ่น และมีระยะปลอดฝนหรือระยะเวลาที่ฝนจะไม่ตกชะล้างสารเคมีก่อนที่ต้นพืชจะดูดซึมเข้าไป เพียงครึ่งชั่วโมง

จาก www.naewna.com วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สสก.4ย้ำเตือน‘เกษตรกร’ ขึ้นทะเบียน-ปรับปรุงข้อมูล

นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 (สสก.4) ขอนแก่น กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นหน้าที่ของเกษตรกรไทยทุกคนที่ต้องแจ้งปรับปรุงทะเบียนทุกปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เกษตรกรต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อทราบสถานการณ์การผลิตและใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสนับสนุนงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลสำหรับตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยจะต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้น ซึ่งการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงเวลาเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี’61 หากเกษตรกรท่านใดเตรียมวางแผนเพาะปลูกพืชใหม่ หรือปรับเปลี่ยนชนิด พื้นที่ในการเพาะปลูก ขอได้โปรดปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนด้วย

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุง/ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในส่วนของเกษตรกรรายเดิมเมื่อปลูกพืชแล้วไม่น้อยกว่า 15 วัน ให้มาแจ้งปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน แต่ถ้าเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อน ให้ไปแจ้งขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก เพื่อกรอกคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรพร้อมแนบสำเนาเอกสารสิทธิที่ดินที่ทำการเกษตร สัญญาเช่าที่ดิน (กรณีเช่า) บัตรประจำตัวประชาชน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบลรับแจ้งขึ้นทะเบียนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากนั้นจะแจ้งให้เกษตรกรนำสมุดทะเบียนเกษตรกรมาปรับปรุงข้อมูลลงบนสมุดจัดเก็บไว้เพื่อแสดงตัวตน หากเมื่อใดที่รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรจำเป็นต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ภายในชุมชนอีกครั้งหนึ่ง

จาก www.naewna.com วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

4องค์กรชาวไร่จ่อถกรับมือราคาอ้อยส่อตกต่ำซ้ำกองทุนฯถังแตก

4 องค์กรชาวไร่อ้อยเตรียมเปิดสัมมนาใหญ่ระดมสมอง 4 ส.ค.นี้รับมือฤดูหีบใหม่(ปี 61/62 ) ที่จะต้องเปิดหีบสิ้นปีนี้หลังปิดหีบฤดู 60/61 ผลผลิตอ้อยไทยสูงสุดประวัติการณ์134.95 ล้านตัน สุดมึนราคาอ้อยฤดูใหม่ถอยหลังเขาคลองไม่ถึง 800บาทต่อตันตามทิศทางโลกแถมกองทุนอ้อยฯจ่อถังแตกขาดเงินอีก 5,000 ล้านบาทเตรียมมาตรการชงรัฐช่วยเหลือ

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงาน สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงาน สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เปิดเผยว่า วันที่ 7 สิงหาคมนี้ 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยจะจัดสัมมนาเพื่อระดมความเห็นของชาวไร่อ้อยเพื่อรับมือกับการผลิตอ้อยฤดูใหม่(ปี 61/62 ) เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศรับรู้สถานการณ์ภาพรวมโดยเฉพาะราคาอ้อยและมาตรการเพื่อรองรับในการแก้ไข

สำหรับประเด็นที่ต้องหารือหลักๆมี 2 เรื่องได้แก่ 1. ราคาอ้อยภาพรวมตกต่ำ ได้แก่ ราคาขั้นต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 61/62 ที่ประเมินเบื้องต้นจะตกต่ำราคาอาจไม่เกิน 750 บาทต่อตันหากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกเฉลี่ยยังเคลื่อนไหวในระดับไม่เกิน 13 เซ็นต์ต่อปอนด์ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเดือดร้อนเนื่องจากราคาต่ำกว่าต้นทุน ขณะเดียวกันราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูผลิตปี 60/61มีแนวโน้มว่าจะต่ำกว่าราคาอ้อยขั้นต้นซึ่งกำหนดไว้เฉลี่ย 880 บาทต่อตัน ที่ความหวาน 10 CCS ซึ่งคาดว่าราคาขั้นสุดท้ายจะต่ำกว่าราว 100 บาทต่อตันหรือยู่ที่ประมาณ780 บาทต่อตันซึ่งจะส่งผลให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีภาวะติดลบไม่สามารถนำมาบริหารจัดการทั้งการจ่ายคืนโรงงานในส่วนของค่าอ้อยขั้นสุดท้ายและการช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยขั้นต้นฤดูใหม่ได้

ประเด็นที่ 2 ที่ต้องหารือได้แก่ การบริหารจัดการอ้อยในฤดูผลิตใหม่ที่ล่าสุดการปิดหีบอ้อยฤดูปี 60/61 ที่ผ่านมามีปริมาณอ้อยเข้าหีบสูงถึง 134.95 ล้านตันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งคาดว่าฤดูหีบใหม่ที่จะเปิดในช่วงปลายปีนี้จะต้องบริหารการขนอ้อยอย่างไร รวมถึงจะมีการพิจารณาเปิดหีบอ้อยให้เร็วขึ้นหรือไม่ซึ่งจะต้องมาประเมินร่วมกันเพราะฤดูหีบปีนี้มีหลายเรื่องที่จะต้องนำไปแก้ไขเช่น การขนส่งที่รัฐเข้มงวดการบรรทุกและน้ำหนัก ฝนที่ตกเร็ว ฯลฯ

“เราคงจะต้องมาพิจารณาว่าหากเกิดปัญหาหลักๆ เช่นนี้แล้วจะทำอย่างไรโดยเฉพาะหากราคาอ้อยตกต่ำแล้วกองทุนอ้อยฯเงินก็ไม่มีเราจะมีทางออกอย่างไรที่จะไม่ขัดกับกติกาองค์การการค้าโลก(WTO) ซึ่งเมื่อได้แนวทางก็จะได้หารือกับโรงงานและภาครัฐที่จะเสนอแนวทางให้ช่วยแก้ไขต่อไป”นายนราธิปกล่าว

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผุ้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อย และน้ำตาลทราย กล่าวว่า ภาพรวมกองทุนอ้อยฯมีเงินสะสมอยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทล่าสุดได้นำเงินไปช่วยเหลือราคาอ้อยขั้นต้นฤดูผลิตปี 60/61 ที่ขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายแล้วรวมเป็นวงเงิน 6,200 ล้านบาทโดยเพิ่มค่าอ้อยตามระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่และโรงงาน70:30 โดยชาวไร่จะได้รับราคาอ้อยเพิ่มอีกตันละ 32.60 บาทต่อตัน โรงงานรับ 13.79 บาทต่อตันจึงเหลือวงเงินที่สามารถบริหาร 4,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มราคาอ้อยขั้นสุดท้ายปี 60/61 ที่คาดว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่าขั้นต้นประเมินคร่าวๆ จะทำให้กองทุนฯมีแนวโน้มติดลบประมาณ 5,000 ล้านบาท

“ แม้ว่าเราจะมีเงินจากส่วนต่างของรายได้จากราคาน้ำตาลในประเทศและตลาดโลกที่หักทุกๆเดือนเข้ามากองทุนฯที่รวมประมาณกว่า 15,000 ล้านบาทแต่ก็ยังไม่เพียงพอในการบริหารจัดการซึ่งจำนวนเงินที่ขาดประมาณ 5,000 ล้านบาทก็คงต้องมาพิจารณาร่วมกันว่าจะจ่ายอย่างไรเพราะจะต้องคืนโรงงานในส่วนของการชดเชยค่าอ้อยและผลตอบแทนการผลิตตามกฏหมาย”นายวีระศักดิ์กล่าว

จาก https://mgronline.com วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

“พาณิชย์” แจงนโยบายการค้าไทยให้สภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนโชว์ความคืบหน้า EEC เศรษฐกิจดิจิทัล

 “พาณิชย์” ถกสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน และบริษัทชั้นนำจากสหรัฐฯ กว่า 40 บริษัท แจงนโยบายการค้าไทย ทั้ง EEC เศรษฐกิจดิจิทัล การขับเคลื่อนนวัตกรรม เผยสหรัฐฯ เข้าใจไทยมากขึ้น ด้านสหรัฐฯ มุ่งมั่นร่วมมือไทยพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หวังช่วย SMEs มีโอกาสค้าขายออนไลน์

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับนายอเล็กซานเดอร์ เฟลด์แมน ประธานสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (US-ASEAN Business Council - USABC) พร้อมบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ กว่า 40 บริษัท เช่น Agoda, Chevron, Google, Microsoft, UL, Ford, Caterpillar, Netflix, Visa, Novartis, Pfizer, Paypal, Cisco และ Harley Davison เป็นต้น ซึ่งไทยได้แจ้งให้ทราบถึงนโยบายรัฐบาลและพัฒนาการทางการค้าที่สำคัญของไทย เช่น โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การผลักดันให้การเจรจาความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค (RCEP) บรรลุผลตามเป้าหมายโดยเร็ว รวมถึงความพร้อมในการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ซึ่งทำให้นักธุรกิจสหรัฐฯ รับทราบถึงนโยบายการค้าของไทยดีขึ้น

“นักธุรกิจสหรัฐฯ ยินดีและพร้อมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ไทยประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ไทยแลนด์ 4.0 การเตรียมการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 และสนับสนุนไทยในการผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ในภูมิภาคอาเซียน”

นอกจากนี้ บริษัท IT ชั้นนำของสหรัฐฯ ยังได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับไทย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทยให้มีโอกาสเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์

ปัจจุบันสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น โดยในปี 2560 การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีมูลค่า 41,401 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทย รองจากจีน ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 26,536.64 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ ในขณะที่สหรัฐฯ เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 3 ของไทย โดยไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่า 14,864.18 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ น้ำมันดิบ อุปกรณ์ยานยนต์

จาก https://mgronline.com วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พาณิชย์เร่งยกระดับเกษตรกรรับFTA

กระทรวงพาณิชย์ เร่งยกระดับเกษตรกร รับมือเปิด FTA แนะนำการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดสัมมนา “การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0” ในวันนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร เข้าใจเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่าจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการผลิตสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ รวมถึงการเตรียมพร้อมใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) อย่างเต็มที่

ซึ่งกรมฯ มีแผนลงพื้นที่จะพบปะเกษตรกร เพื่อรับฟังความต้องการและแนะนำการใช้ประโยชน์จาก FTA รวมถึงติดตามความพร้อม รองรับการเปิดเสรีในสินค้าอื่นๆ ในพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วย

จาก https://www.innnews.co.th  วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561