รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2559/60  เขตคำนวนราคาอ้อย  รายวัน

 
 
ธันวาคม 2559 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

    6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
11 12 13 14 15 16 17 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
18 19 20 21 22 23 24 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
25 26 27 28 29 30 31 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
              29 30 31         26 27 28        
                                         
มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

      1 2 3 4             1   1 2 3 4    
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8              
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15              
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22              
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29              
              30                          
     

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ