รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2561/62  เขตคำนวนราคาอ้อย  รายวัน

 
 
พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                                         
                                         
                                         
                                         
    20 21 22 23 24                            
25 26 27 28 29 30                              
กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
     

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ