รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2561/62  เขตคำนวนราคาอ้อย  รายวัน

 
 
พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                          1     1 2 3 4 5
              2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
              9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
              16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
    20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31    
25 26 27 28 29 30   30 31                        
กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

          1 2                            
3 4 5 6 7 8 9                            
10 11 12 13 14 15 16                            
17 18 19 20 21 22 23                            
24 25 26 27 28                                
                                         
     

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ