รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2562/63  เขตคำนวนราคาอ้อย  รายวัน

 
 
พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

              1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
              8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
              15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
              22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
              29 30 31         26 27 28 29 30 31  
                                         
กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

            1                            
2 3 4 5 6 7 8                            
9 10 11 12 13 14 15                            
16 17 18                                    
                                         
                                         
พฤษภาคม 2562    

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ