รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2563/64  รายภาค รายวัน

 
  ธันวาคม 2563 มกราคม 2564
             

อา

พฤ

อา

พฤ

                      10 11 12           1 2
              13 14 15 16 17 18 19 3 4 5 6 7 8 9
              20 21 22 23 24 25 26 10 11 12 13 14    
              27 28 29 30 31                  
                                         
                                         
 
กุมภาพันธ์ 2564 มีนาคม 2564 เมษายน 2564 

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ