รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2564/65  รายภาค รายวัน

 
ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                          1     1 2 3 4 5
    7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31   23 24 25 26 27 28 29 27 28          
              30 31                        
 
มีนาคม 2565 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

    1 2 3 4 5                            
6 7 8 9 10                                
                                         
                                         
                                         
                                         
 
           ฉบับวันที่ 10 มี.ค 2565 เป็นวันสุดท้ายของการเผยแพร่ (รออีกครั้งฉบับปิดหีบ)