รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2564/65  เขตคำนวนราคาอ้อย  รายวัน

 
 
ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                          1              
    7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8              
12 13 14 15 16 17 18 9 10                        
19 20 21 22 23 24 25                            
26 27 28 29 30 31                              
                                         
มีนาคม 2565 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ