รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2565/66  รายภาค รายวัน

 
ธันวาคม 2565 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

        1 2 3 1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 29 30 31         26 27 28        
                                         
 
มีนาคม 2566 เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 
          *** หมายเหตุ  วันที่ 28 ก.พ. 66 หยุดเผยแพร่รายงานเป็นวันสุดท้าย ***

 

22