รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทราย

 ปีการผลิต 2566/67  รายภาค รายวัน

 
ธันวาคม 2566 มกราคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                1 2 3 4 5 6         1 2 3
              7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23  
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31                    
31                                        
 
มีนาคม 2567 เมษายน 2567 พฤษภาคม 2567

อา

พฤ

อา

พฤ

อา

พฤ

                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
 

                                                   วันที่ 23 ก.พ.2567 เป็นวันสุดท้าย ของการเผยแพร่

 

22